Beskrivelse: logo

NR. 1/2 

Januar/Februar 2003

60. ÅRG.

Arbeidere i Herrens Vingård

Vingårdssøndagen

Mat. 20, 1 - 16

 

For Himmerikets rike er likt et menneske, en husbond, som gikk ut tidlig om morgenen for å leie arbeidere til sin vingård. Men da han var blitt enig med arbeiderne om én penning om dagen, sendte han dem til sin vingård. Og han gikk ut ved den tredje time og så andre stå ledige på torget, og til dem sa han: Gå også I til vingården, og hva rett er, vil jeg gi eder; og de gikk der hen. Han gikk atter ut ved den sjette og niende time og gjorde likeså. Og han gikk ut ved den ellevte time og fant andre stå ledige, og sa til dem: Hvorfor står I her ledige hele dagen? De sa til ham: Fordi ingen har leid oss. Han sa til dem: Gå I også hen til vingården, og hva rett er skal I få. Men da det var blitt aften, sa vingårdens herre til sin forvalter: Kall arbeiderne frem og gi dem lønnen, og begynn fra de siste inntil de første.

Les mer her.

En sannferdig fortelling om hvorledes det har tildratt

seg med den ypperlige bok:

 

Johan Arndts  Paradis-Urtegård

 

År 1624 den 3. januar ble landområdet Hessen i Tyskland inntatt og besatte med spanske folkeslag; blant dette folk var en løytnant ved navn Sakarias von Breken, en papist som forbød sine soldater å gå i noen Luthersk kirke å høre preken. Han var med noen av sine ryttere kommet til Langenyønst, som hørte Landegreven av Hessen til og hadde der innkvartert seg i et herberge. Han gikk en dag bort til presten M. Juste Gelfufii, og mens de så seg omkring i huset ble løytnantens herold oppmerksom på Johan Arndts Paradis-Urtegaard, blant andre bøker som lå i vinduet, som tidligere var trykt 1621.

Les mer her


SANNHETS BEKJENNELSE

Forklaring over lektien i Joh. Åp. 7

Av Hans Nielsen Hauge.

Fra boken De Enfoldiges Lære

Del. 2

 

I elskelige! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! for mange falske profeter er gått ut i verden. På dette kjenner vi Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner Jesus (å være) Kristus, kommet i kjød, er av Gud. Og hver ånd som ikke bekjenner Jesus Kristus, kommet i kjød, er ikke av Gud; og dette er Antikristens ånd, som I har hørt kommer, og den er allerede nå i verden.

Disse ord av apostelen Johannes fra hans

1. brev, 4 k. må en betrakte nøye. Hvor mange falske ånder er her ikke nå som gjør store tegn med forvendte ord og gjerninger?

Les mer her

Et kristenmenneskes frihet

av Dr. Martin Luther

 

Denne bok sendte Luther sammen med sitt brev av 6. Sep. 1520, til pave Leo den 10. Han avslutter brevet til Paven slik: «Jeg har kanskje ikke skam i meg, siden jeg kan bli holdt for en som vil lære så stor og høy en herre som enhver jo skal la seg lære av, og som noen av dine giftige smigrere setter opp som en av hvem alle konger og dommertroner skal få sin dom.

Les mer her


Magister Filip Melanchthon’s

Levnetsbeskrivelse

Fra boken «Den Lutherske Kirkes Reformatorer» av  J. Belsheim.

Del 1

 

Filip Melanchthon var født den 16. Februar 1497 i Bretten i Pfalz. Hans far, som var våpensmed av håndverk, het Georg Schwarzerd og hans mor Barbara, født Reuter. Begge hans foreldre roses for at de arbeidet trofast og flittig i sitt utvortes kall og var av strenge og rene seder.

Les mer her


Rettferdiggjørelsen

Den kristne Kirkes hovedartikkel i saliggjørelsens sak

Fra Chr. Scrivers  Sjeleskatt”

Del. 4

 

I  det Nye Testamente har Gud ennå klarere vitnet og ved Den Hellige Ånd vitnet om at Jesus Kristus er den eneste Midler mellom Gud og menneskene, og at der ikke er frelse i noen annen. 1 Tim. 2, 5; Ap. Gj. 4, 12. Han selv ropte fra Himmelen: Denne er min Sønn, den elskelige, i hvem jeg har velbehag, Mat. 3, 17

 

Les mer her

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

Kort om Hans Nielsen Hauge kan du lese her.

Her kan du lese andre utgaver av Haugianeren på nett. E-post til redaktør kan sendes til: post@haugianeren.net