Beskrivelse: logo

NR. 5/6 

Mai / Juni 2003

60. ÅRG.

Jesu seiersfulle død

 

HELLIGET  HERREN

 

Så skal du lage en plate av rent gull og gravere inn på den slik som en graverer inn et signet: Helliget Herren. Du skal feste den til en snor av blå ull, og den skal sitte på luen, på framsiden av luen skal den sitte. Over Arons panne skal den sitte, så Aron kan bære den synd som henger ved de hellige ting som Israels barn vier til Herren, alle de hellige gaver de bærer frem. Den skal alltid sitte over hans panne, for at gavene kan finne velbehag for Herren åsyn.

2 Mos. 28, 36 - 38.

Les mer her.

Det fjerde bud

Å ære far og mor

 

Fra Luthers skrift om «De gode gjerninger»

 

Det første bud fra Mose annen tavle: Du skal hedre din far og mor.

Les mer her


Rettferdiggjørelsen

 

Den kristne Kirkes hovedartikkel

i saliggjørelsens sak.

 

Fra Christian Scrivers Sjeleskatt, Del 6.

 

Men at vi også har del i Herrens oppstandelse og himmelfart så vel som i Hans sete ved Guds høyre hånd, lærer Skriften likeledes med klare ord: Men Gud som er rik på barmhjertighet, gjorde ved sin store kjærlighet som han elsket oss med, også oss levende med Kristus, da vi var døde i overtredelsene, - av nåde er I blitt salige!

 

Les mer her

Evangeliet på 2.pisedag

Forklaring over Joh. 3, 16 - 21.

Av H. N. Hauge

 

For så har Gud elsket verden at han har gitt sin Sønn, den enbårne, forat hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud har ikke sendt sin Sønn til verden forat han skal dømme verden; men forat verden skal bli salig ved ham. Den som tror på ham, dømmes ikke; men den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn.

Les mer her


Magister Filip Melanchthon’s

Levnetsbeskrivelse.

Del. 2.

 

Inntil sin ankomst i Wittenberg hadde Melanchthon bare vært en tilskuer av Luthers reformatoriske kamper. Men nå, da han i Wittenberg satt ved reformatorens arnested og vugge, måtte han bestemme seg for eller mot den.

Les mer her

Minner om Sommermøte på Fjelly

25 - 27 Juli, med nytt internat.

Pris for døgnet er ca 400 kr. pluss kr. 60 for oppredd seng.

Be for møtene.

 

Høstmøte på Karmel Fredrikstad

18 og 19 oktober.

Den svenske prest Anders Grip blir med.

Se annonse senere.

 

Det Haugianske Vennesamfunn

 

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

Kort om Hans Nielsen Hauge kan du lese her.

Her kan du lese andre utgaver av Haugianeren på nett. E-post til redaktør kan sendes til: post@haugianeren.net