Beskrivelse: logo

NR. 9/10 

September / Oktober 2003

60. ÅRG.

Oppvekkelsen av enkens sønn i Nain

Sekstende søndag etter trefoldighet

Av Johannes Gossner

Luk. 7, 11 – 17

 

 

            Og dagen deretter skjedde det at han gikk til en by som heter Nain, og mange av hans disipler gikk med ham, og meget folk. Men da han kom nær til byens port, se, da ble en død båret ut, som var sin mors eneste sønn, og hun var enke, og meget folk fra byen gikk med henne. Og da Herren så henne, ynktes han inderlig over henne og sa til henne: Gråt ikke! Og han trådte til og rørte ved båren, men de som bar, sto stille, og han sa: Du unge mann, jeg sier deg: Stå opp! Og den døde satte seg opp og begynte å tale; og han ga ham til hans mor. Men frykt kom over alle, og de priste Gud og sa: En stor profet er oppreist blant oss, og Gud har besøkt sitt folk. Og dette ord om ham kom ut i hele Judea og i hele landet der omkring.

Les mer her.

Magister Filip Melanchthon’s

Levnetsbeskrivelse

Del. 4

 

            Melanchthon fikk også lide mye hjertesorg innen sin familie. I år 1529 døde hans mor, som etter hans fars død hadde vært gift opp igjen to ganger, og i det samme år døde også hans yngste sønn Georg, hos ham hadde faren trodd å spore store åndsgaver, derfor tok han seg svært nær av dette tap. Men hans sønn Filip, som døde 1580 som Notarius ved Universitetet i Wittenberg, var visstnok godmodig men av ringe begavelse og voldte faren i begynnelsen mye sorg. Men især beredte hans datter Annas skjebne, som han især elsket på det ømmeste av sine barn, på grunn av hennes sinns tilstand og åndsgaver, ham stor bekymring.

Les mer her


Det syvende bud

Du skal ikke stjele

Av M. Luther

 

            Dette bud har også en gjerning som omfatter rett mange gode gjerninger, og går imot mange laster. Denne gjerning heter gavmildhet. Og den består i at enhver er villig til å hjelpe og tjene med sitt gods. Dette strider ikke bare mot tyveri og rov, men også mot all den avkortning som den ene kan gjøre seg skyldig i overfor den annen, når det gjelder de timelige goder som f. eks. gjerrighet, åger, opptrekkeri, underslag, falske varer, falskt mål og falsk vekt. Hvem kan regne opp alt, alle de behendige nye, listige påfunn som daglig tar til i alle håndteringer, og hvormed enhver søker sin egen fordel ved den annens skade og glemmer den lov som sier: ”Hva du vil at andre skal gjøre mot deg, det skal også du gjøre mot dem”.

Les mer her

En betenkelig utvikling.

Tidsånden preger Tombstevne!

Av  Tombagronom Ivar Kristianslund.

 

            Da jeg gikk på Tomb Jordbruksskole i 1953/54 var Tomb en god kristen skole. Den bidro til at jeg fikk et sterkt kall til å bli en kristen. Da Den Hellige Ånd  overbeviste meg om at jeg måtte omvende meg, fant jeg det naturlig å søke hjelp hos skolens rektor som den gang het Lars Korvald.

            Men i dag har både eieren Normisjon og Tomb forlatt Jesus. Han sier jo: ”hvorfor kaller dere meg: Herre, Herre! – og gjør ikke det jeg sier?”  Jesus godkjenner ikke kvinneprester. Men det gjør Normisjon! Jesus godkjenner ikke homoseksuell praksis. Men Normisjon gjør det ved ikke å drive læretukt overfor sine predikanter, slik Herren har befalt mange steder i sitt Ord!

Les mer her


Våre styrende myndigheter er          

Åndelige forførere

Den nye ekteskapsloven er en hån mot Gud!

 

                Ikke noe er blitt så foraktet, hånet og spottet i vår tid som Guds hellige skaperordning. Det ser vi av de forskjellige lover som satan har forført oss til i vår tid: Likestillingsloven, abortloven, samboerloven (horeboerloven), partnerskapsloven og nå den nye ekteskapsloven som gir rett til det som Gud hater og forbyr, nemlig at de på ekteskapspapirene også skal skrive under på at de har rett til å skille seg igjen!

Les mer her

 

                         HØSTMØTET  18. – 19.  Oktober

 

                Viser til annonse i forrige Haugianer om HøstmøteKarmel i Fredrikstad. Det blir nå tredje gang Ludvig Nessa gir oss anledning til å komme til Karmel, og det er vi takknemlige for. Måtte Gud velsigne ham og hans menighet rikelig igjen, og la oss frimodig be til Gud om vekkelse, nåde og velsignelse i Karmels menighet. Det har alltid vært godt å være der! Vennene i Fredrikstad har tatt godt imot oss, innkvartert oss, stelt til mat på Karmel og vi har fått merke samfunn i Ånden.

Når disse linjer skrives så er det ikke så lenge siden Gud fikk velsigne oss de tre dager vi fikk sammen  på Fjelly på Sotra 25 – 27 juli. Noen sa til meg: ”Det er de beste møter vi har vært på!” Men det er jo etter som Den gode Hellige Ånd får røre våre hjerter, og jeg har fått hørt det samme så mange ganger de 20 år jeg og min kjære hustru har fått vært sammen på disse møter. Mange av de vi møtte første gangen på Sagavoll i 1984 er døde, og vi håper er hjemme hos Herren! Men nye er kommet til og Gud har oppholdt en liten flokk blant Haugianerne. Det virker slik for meg at Gud ønsker ennå en tid å holde dette vitnesbyrd levende, ja, jeg tror inntil enden. Måtte Gud forbarme seg over oss alle at vi avsatte tid til disse møter og kjente ansvaret som Gud legger på oss for den menighet Han har næret og oppholdt ved sitt Ord og sin Ånd, for Jesus Kristi store barmhjertighets skyld.

Red.

 

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

Kort om Hans Nielsen Hauge kan du lese her.

Her kan du lese andre utgaver av Haugianeren på nett. E-post til redaktør kan sendes til: post@haugianeren.net