Beskrivelse: logo

NR. 11/12 

November / Desember 2003

60. ÅRG.

Kommer du snart, Jesus Kristus?

3. søndag i advent,  Mat. 11, 2-10.

 

Men da Johannes i fengselet hørte om Kristi gjerninger, sendte han to av sine disipler, og lot si til ham: Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Og Jesus svarte og sa til dem: Gå bort og forkynn Johannes de ting som I hører og ser: Blinde ser og halte går, spedalske renses og døve hører, døde står opp og evangeliet predikes for fattige; og salig er den som ikke tar anstøt av meg! Men da disse gikk bort, begynte Jesus å si til folket om Johannes: Hva var det I gikk ut i ørkenen for å se? Et rør som svaiet hit og dit for vinden? Eller hva var det I gikk for å se? Et menneske iført bløte klær? Se, de som bærer bløte klær, er i kongens hus. Eller hva var det I gikk for å se? En profet? Ja, jeg sier eder: Han er og langt mer enn en profet. For han er den som det er skrevet om! Se, jeg sender min engel for ditt åsyn; han skal berede din vei for deg.

Les mer her.

Kristi fødselsdag

Episteltekst Heb. 1, 1 – 5.

Av Hans N. Hauge

 

Etter at Gud fordum hadde talt mange ganger og på mange måter til fedrene ved profetene, så har han i disse siste dager talt til oss ved Sønnen; som han har satt til arving over alle ting, ved hvem han og har gjort verden, han som er herlighetens avglans og hans vesens rette billede og bærer alle ting ved sitt kraftige ord, da han ved seg selv hadde gjort renselse for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye, og han er blitt så meget større enn englene som han har arvet et herligere navn fremfor dem.

For til hvilken engel sa han noen tid: Du er min sønn, jeg har født deg i dag?  Heb. 1, 1 – 5

Les mer her


Det åttende bud

Du skal ikke si falskt vitnesbyrd mot din neste.

Fra boken ”Hvordan skal livet leves?”

Av Luther.

 

Dette bud synes lite og er likevel så stort at den som skal holde det riktig må våge å sette inn legeme og liv, gods og ære, venner og alt det han har for det. Men budet omfatter likevel ikke mer enn den gjerning som gjøres av det lille lem – tungen. Denne gjerning består i å si sannheten  og motsi løgnen, når det er nødvendig. Derfor blir her forbudt mange onde gjerninger av tungen.

Les mer her

Juleevangeliet

Og det skjedde i de dager at det utgikk en befaling fra keiser Augustus at all verden skulle innskrives  (i manntall).

Denne innskrivning var den første som fant sted, da Kverinius var landshøvding i Syria.

Og alle gikk for å la seg innskrive, hver til sin by.

Les mer her


Magister Filip Melanchthon’s

Levnetsbeskrivelse

Del  5.

Fra boken: Den Lutherske Kirkes Reformatorer

Av  J. Belsheim.

 

Ennå må vi her omtale en omstendighet der Melanchthon gav den Lutherske kirke stor hjertesorg. Det var nemlig ved hans medvirkning til den reformerte kirkes utbredelse i Tyskland. Inntil religionsfreden i Augsburg 1555 hadde bare den Lutherske Kirke funnet inngang i Tyskland, og bare den var ved religionsfreden anerkjent i riket. Men Kurfyrst Fredrik III av  Pfalz, som til dels av politiske grunner helte til den reformerte kirke, henvendte seg til Melanchthon for å få hans betenkning om saken, for å få bilagt den strid som var brutt ut mellom Lutheranerne og de reformerte i sitt land.

Les mer her

 At Guds Sønn er blitt menneske, er den fremste grunnvoll

og et ufeilbarlig bevis for menneskets forening med Gud

 

Fra Den Sanne Kristendom, 5. bok. Av Johan Arndt.

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

Kort om Hans Nielsen Hauge kan du lese her.

Her kan du lese andre utgaver av Haugianeren på nett. E-post til redaktør kan sendes til: post@haugianeren.net