Beskrivelse: logo

 

NR. 3 / 4

Mars / April 2005

62. ÅRG.

Påskepreken.

På 3. påskedag av

Hans N. Hauge.

 

            Luk. 24, 36 – 48: Mens de talte om dette, sto Jesus selv midt iblant dem og sa til dem: Fred være med eder! Men de ble forferdet og fryktet, og mente at de så en ånd. Og han sa til dem: Hvorfor er I så forferdet, og hvorfor stiger sådanne tanker opp i eders hjerter? Se mine hender og mine føtter at det er meg selv! Føl på meg og se! En ånd har ikke kjød og ben, som I ser at jeg har. Og da han sa dette, viste han dem hendene og føttene. Men da de ennå ikke trodde for glede, og undret seg, sa han til dem: Har I her noe å ete? Men de ga ham et stykke av en stekt fisk og av en honningkake, og han tok det og åt det for deres øyne. Men han sa til dem: Dette er mine ord som jeg talte til eder mens jeg ennå var hos eder, at alt det bør fyllbyrdes som er skrevet i Mose lov og profetene og salmene om meg. Da opplot han deres forstand, så de kunne forstå Skriftene. Og han sa til dem: Så står skrevet at Kristus burde lide og oppstå fra de døde på den tredje dag, og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse predikes for alle folk – dette skal begynne fra Jerusalem av. Men I er vitne om dette.

Les mer her.

Kristi hellige lidelse.

Fra boken: Vitnesbyrd av den unge Luther.

 

            For det første er det noen som tenker på Kristi lidelse på den måten, at de blir vred på jødene og skråler og skjenner på den stakkars Judas. Med det lar de seg nøye. Akkurat likedan  er de vant til å klage over andre mennesker og fordømme og snakke ondt om sine motstandere. Dette er nok ikke å betrakte Kristi lidelse, men derimot å tenke på Judas og jødenes ondskap.

Les mer her


Splinten og bjelken.

 

Men hvorfor ser du splinten som er i din brors øye; men bjelken i ditt eget øye blir du ikke var? osv. Mat. 7, 3 – 5.

Her sier Frelseren som er sannhetens munn, at enhver ser bare splinten i sin brors øye, men bjelken i sitt eget øye den ser han ikke, den er skjult for deg og meg. Hvordan har det seg? Jo det er slik å forstå: Enhver ser de ytre feil og mangler hos sin neste.

Les mer her


Om broderskapene.

Fra boken: Vitnesbyrd fra den unge Luther.

Forts. fra f. nr.

            Les mer her

På grunn av Guds Ord tilveiebringes en forening

mellom Gud og menneskene.

Fra Johan Arndts Den Sanne Kristendom, 5. bok.

 

1) Ved overtredelse av det guddommelige Ord ble mennesket skammelig løsrevet fra Gud, 2) men ved Guds Ord og sakramentene blir de igjen forent med Gud. 3) For Gud er nærværende i og med sitt Ord. 4) Især er Guds løfter og ed et foreningsbånd med Gud. 5) Denne forening stadfestes også ved profetiens gave og ved Guds lovede nærvær hos de bedrøvede.

Les mer her


Hva døden taper sin bitterhet ved.

Fra Luthers bok: Trøst for syke og døende.

 

            Om jeg enn må begraves under jorden og bli til aske, så har jeg likevel der oppe Herren, som er av mitt kjød og blod, som aldri dør, og i hvem der er idel liv og som i tillegg er blitt min Herre, at jeg ikke skal forbli under dødens og djevelens makt, men leve med ham, så døden ikke kan drepe så mye.

Les mer her

 

Beskrivelse: BD21315_

Omkring Syndfloden.

 

Metusalem betyr: ”Når han er død, skal det komme” og var en profeti om den syndflod som skulle komme.

Metusalem var 187 år da hans førstefødte Lamek ble født.

Lamek var 182 år da hans førstefødte Noa ble født (på det tidspunkt var Metusalem 369 år).

Syndfloden kom da Noa var 600 år og dette år døde Metusalem (i alt) 969 år.

Lamek var 182 år da Noa  ble født og levde 595 år etter det og ble 777 år gammel. Metusalem var 187 år da Lamek ble født, 777 + 187 = 964, trekker vi så 964 fra 969 får vi 5. Noas far Lamek døde 5 år før syndfloden (1 Mos. 5). Den som har fødselsdag 17. februar, kan si: Jeg har fødselsdag den dag jorden var tørr etter syndfloden. (1 Mos. 8, 14)

                                                                                                   

Alfred Johannesen.

Danmark.

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

Kort om Hans Nielsen Hauge kan du lese her.

Her kan du lese andre utgaver av Haugianeren på nett. E-post til redaktør kan sendes til: post@haugianeren.net