Beskrivelse: logo

 

NR. 11 / 12

November / Desember 2005

62. ÅRG.

Det himmelske Lys

 

 

Så sier Gud Herren, som skapte himmelen og utspente den, som bredte ut jorden med det som gror på den, han som gir åndepust til folkene som bor på den, og ånd til dem som ferdes på den: Jeg, Herren, har kalt deg i rettferd og tatt deg ved hånden. Jeg vil verne deg og gjøre deg til en pakt for folket, til et lys for hedningene, for at du skal åpne blinde øyne, føre de bundne ut av fangehullet og føre dem som sitter i mørke, ut av fengselet. Jeg er Herren, det er mitt navn. Jeg gir ikke noen annen min ære eller de utskårne bilder min pris. Es. 42, 5 – 8.

 

Bli lys! Sa Gud på den første skapelsesdagen. 1 Mos. 1, 3. Gud er jo lys i seg selv, hvorfor måtte Han da si: Bli lys! Jo for det var mørke over det store dyp, står det i verset foran. Gud Herren ønsket å skape noe nytt, men mørke som hvilte over det store dyp måtte bort først. Skulle Guds skaperverk tre frem, da måtte lyset fordrive mørke! Lyset er et av vilkårene for liv og trivsel på jorden.

 

Les mer her.

At den første kjærlighet, som vi skylder Gud, føder av seg en annen kjærlighet imot menneskene

 

Fra Den Sanne Kristendom, bok 4, 22. kp.

 

1 Joh. 4, 21. Og dette bud har vi fra ham at den som elsker Gud, skal og elske sin bror.

Les mer her


Georg Spalatins levnetsbeskrivelse

 

Fra boken Den Lutherske Kirkes REFORMATORER.

Av. J. Belsheim.

Del 3.

 

At Spalatin, som vi har sett, var og forble Luthers tro hjelper i nøden er noe stort. Men at han også forble det, når han under hans svake tro heftig anklaget ham, det er ennå mer å beundre.

Les mer her


N. P. Wetterlunds siste hilsen

Den gamle gudsmannens ”svanesang”

 

            Alle venner av den for en tid siden avdøde merkelige forfatter og forkynner,  Sogneprest N. P. Wetterlund, som med sitt store arbeide ”Åndens Lov”, hører til de beste i den svenske oppbyggelseslitteraturen, skulle med interesse ta del i følgende fremstilling av Wetterlund,..

Les mer her

Det evige livs visshet

 

Fra Scrivers ”Sjeleskatt” 5. bok.

 

Jeg har i Jesu navn foresatt meg heretter å tale om den himmelske herlighet og salighet som Gud har berett dem som elsker Ham, - slik som ordenen i vårt begynte og hittil fortsatte sjelearbeide krever ved Guds kraft.

Les mer her


Takksigelse for vår Herre Jesu Kristi nådige

manndoms påtagelse og fødsel

 

Fra J. Arndts Paradis Urtegård 2. del.

 

Akk, du nådige, vennlige og milde Guds Sønn, Jesus Kristus, du menneskeslektens trofaste elsker! Deg være evig lov, ære og takk for din velsignede manndoms påtagelse og fødsel og for din store kjærlighet og vennlighet, at du har påtatt deg vårt kjød og blod, er blitt vår bror og har æret oss alle så høyt, at vi på grunn av deg er blitt Guds barn og Guds slekt.

Les mer her


 

Hans Nielsen Hauges brev til sine venner i Sverige

 

Les brevet her

 

 

                        N. P. Wetterlund - seminar på Orsa.

               

            Vi var 6 fra Norge på N. P Wetterlund seminar på Orsa i Sverige. Møtene ble holdt på Trunnagården i tiden 30/9 til 2/10. Flere av oss norske har vært der flere ganger, og vi har etter hvert fått mange gode venner i Sverige. Men i Danmark er det også mange som er glad i N. P Wetterlunds vitnesbyrd, og en av dem var sammen med oss denne gangen i Orsa. Vi er inndelt i samtalegrupper der vi tar opp aktuelle temaer fra N. P. W. sin forkynnelse. Ellers er presten Anders Griph hovedtaler på møtene. Det har vært givende og meningsfylt å dele åndelige tanker og problem med vårt broderfolk. Frafallet fra sann kristendom er det samme i de skandinaviske land, så de problem har vi felles. På den måten har vi felles nød og felles bønneemne. Nå vil jeg gjerne få sende dere i Sverige en hilsen fra Hans Nielsen Hauge som han i sin tid sendte sine venner i Burås (60 km øst for Göteborg).

 

Beskrivelse: BD21315_

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

Kort om Hans Nielsen Hauge kan du lese her.

Her kan du lese andre utgaver av Haugianeren på nett. E-post til redaktør kan sendes til: post@haugianeren.net