Beskrivelse: Beskrivelse: logo

 

NR. 9 / 10

September / Oktober 2006

63. ÅRG.

Epistelen på 17. søndag etter trefoldighet

 

Fra Hans Nielsen Hauges Postille.

Ef. 4, 1 – 6.

 

Derfor formaner jeg eder, jeg, den bundne i Herren, at I skal vandre som verdig er for det kall som I er kalt med, med all ydmykhet og saktmodighet, med langmodighet, så I bærer over med hverandre i kjærlighet, og streber etter å bevare åndens enighet i fredens bånd; ett legeme og én Ånd, likesom I og er kalt til ett håp i eders kall; én Herre, én tro, én dåp, én Gud og alles Fader, som er over alle og i eder alle.

Les mer her.

Min vei til Faderhuset

 

Jeg er født og oppvokst på Dønna. Vi var en søskenflokk på elleve, men to døde som småbarn. Vår far var gårdbruker og hadde også kommunale verv. Vår mor var arbeidsom og gjestfri. Hun spilte gjerne på gitar og sang fine sanger. Huset hadde også plass til vår farmor som hadde sin lille leilighet i enden av huset. Der satt hun ved rokken eller hun strikket eller hun vugget minstebarnet i søvn.

Les mer her


Den forhånte forsamling

 

Av David Wilkerson.

Del 3 av 3.

 

Sjeler i tusentall dør, så hva ler du til? Det som Den Hellige Ånd gjør må kunne fungere over alt på jorden. Du må kunne ta det til de mest elendige og ondskapsfulle plasser. Du må kunne ta det til fattige land. Du må ta det til menneskelighetens berme, og det må kunne fungere der.

 Les mer her

 

Den Treenige Gud

 

Jeg og Faderen, vi er ett. Dette sier Jesus til jødene i Joh. 10, 30, som er teksten for 18. søndag etter Trefoldighet. Videre sier Han: Det er til gagn for eder at jeg går bort; for går jeg ikke bort, da  kommer Talsmannen ikke til eder; men går jeg bort, da vil jeg sende ham til eder. Joh. 16, 7. For det er tre som vitner i himmelen: Faderen, Ordet (Kristus)  og den Hellig Ånd, og disse tre er ett. 1 Joh. 5, 7.

Les mer her


Det evige livs visshet

 

Fra Scrivers ”Sjeleskatt” 5. bok

6. del.

 

            Om den samme patriark så vel som noen av hans etterkommere sies, at de ble samlet til sitt folk eller sine folk. Ved dette må vi legge merke til, at Guds Ånd ganske tydelig skjelner disse sjelers død og bortgang fra samlingen til deres folk. Om Abraham sier han: Abraham oppgav ånden i en god alderdom, gammel og mett (av dage), og ble samlet til sitt folk.

Les mer her

De to kirker

 

            For å forstå dette rett må vi tilbake til Joh. 16, 2 – 3, hvor der står: De skal utstøte eder av synagogene; ja, den tid skal komme da hver den som slår eder i hjel, skal mene at han gjør Gud en dyrkelse. Og dette skal de gjøre mot eder fordi de ikke kjenner Faderen og heller ikke meg.

 

1500 år senere sa Luther til dette:

            Det  er nødvendig at man gjør forskjell og innser, at der finnes to kirker. Den ene er den falske kirke, som bærer navnet og kalles kirke og Guds folk, men ikke er det. Den andre, den rette kirke, er den, som ikke bærer navnet, men allikevel er det. Disse to kirker er det ofte vanskelig å atskille.” ”For den sanne kirke griper aldri til sverdet eller til verdslig makt, men den falske kirke tar sverdet i hånd og forfølger den sanne kirke, som Kristus her sier, at de skal utelukke eder, og dem som slår dere i hjel, skal mene at han gjør Gud en dyrkelse. På dette kan du med sikkerhet se, hvor den falske kirke er. Ennå tydeligere kan man se det av Kristi ord: Dette skal de gjøre, fordi de verken kjenner Faderen eller meg!”  (Sitat slutt)

            I denne Luthers forklaring til Joh. 16, 2 – 3 og definisjonen av de to kirker har vi den barske kristne realisme i kirkehistorien!

                                                                                                      Alfred Johannesen,

                                                                                                      Dianalund, Danmark.

 

                                                    Kommentar.

 

            Vi ser sannheten i disse ord i Den Norske Kirke, der blir de tro hyrder kastet ut og de vantro og falske hyrder ”kastet” inn! Vi må aldri glemme hva den falske kirke med ”sverdet” i hånd har gjort mot Børre Knudsen, Ludvig Nessa, Per Kørner, Ragnar Andersen, Olav Berg Lyngmo og Arne Torsen fordi de stod fast på Guds Ord og ikke ville tie om fosterdrapet, om læreavviket om forfalskning av bønnen Fadervår osv. De måtte betale prisen, men vi skylder dem all omtanke, forbønn og økonomisk hjelp der det trengs.

                                                                                                                 Red.

Beskrivelse: Beskrivelse: BD21315_

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

Kort om Hans Nielsen Hauge kan du lese her.

Her kan du lese andre utgaver av Haugianeren på nett. E-post til redaktør kan sendes til: post@haugianeren.net