Beskrivelse: Beskrivelse: logo

 

NR. 3 / 4

Mars / April 2008

65. ÅRG.

Fred være med eder!

Evangeliet på første søndag etter påske

Joh. 20, 19 – 31.

 

Da det nå var aften den dag; den første i uken, og dørene var lukket der hvor disiplene var samlet av frykt for jødene, kom Jesus og stod midt iblant dem og sier til dem: Fred (være) med eder! Og da han hadde sagt dette, viste han dem sine hender og sin side. Da ble disiplene glade da de så Herren. Da sa Jesus atter til dem: Fred (være) med eder! Likesom Faderen har utsendt meg, så sender også jeg eder. Og da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sier til dem: Ta imot den Hellige Ånd! Dersom I forlater noen deres synder, er de dem forlatt, dersom I fastholder dem for noen, da er de dem fastholdt. Men en av de tolv, Tomas, som ble kalt tvilling, var ikke med dem da Jesus kom. Derfor sa de andre disipler til ham: Vi har sett Herren. Men han sa til dem: Uten jeg får se naglegapet i hans hender og stikke min finger i naglegapet og stikke min hånd i hans side, vil jeg ingenlunde tro. Og åtte dager etter var atter hans disipler inne, og Tomas med dem. Jesus kom da dørene var lukket, og sto midt iblant dem og sa: Fred (være) med eder! Deretter sier han til Tomas: Rekk din finger hit, og se mine hender, og rekk din hånd hit og stikk den i min side; og vær ikke vantro men troende! Og Tomas svarte og sa til ham: Min Herre og min Gud! Jesus sier til ham: Fordi du har sett meg, Tomas, har du trodd; salige er de som ikke ser, og dog tror. Også mange andre tegn, som ikke er skrevet i denne bok, gjorde da Jesus for sine disiplers åsyn: men disse er skrevet for at I skal tro at Jesus er Kristus, den Guds Sønn, og for at I som tror, skal ha liv i hans navn.

Les mer her

Evangeliet på andre søndag etter påske

Fra Hans Nilsen Hauges Postille

Joh. 10, 11 – 16.

 

Jeg er den gode hyrde; den gode hyrde setter sitt liv til for fårene. Men den som er leiesvenn og ikke hyrde, som ikke selv eier fårene, han ser ulven komme, og forlater fårene og flyr, og ulven røver dem og adspreder fårene. Men leiesvennen flyr; for han er en leiesvenn og har ikke omsorg for fårene. Jeg er den gode hyrde, og jeg kjenner mine og kjennes av mine, likesom Faderen kjenner meg, kjenner jeg også Faderen; og jeg setter mitt liv til for fårene. Og jeg har andre får, som ikke er av denne sti; dem bør det meg også å føre, og de skal høre min røst, og det skal bli én hjord, én hyrde.

 

Les mer her


Dr. Martin Luthers forklaring over

den 51. salme.

Del. 2.

Les mer her


Dødsleieomvendelse

 

Jeg ønsker, at et menneske må kjenne sine synder, før jeg våger å fortelle ham noe om Kristus. Jeg ønsker å gå ned i hans sjel og la ham føle, at han er fortapt, før jeg kan fortelle ham noe om den dyrekjøpte velsignelse.

Les mer her

Jesus vil våke om jeg sovner inn!

 

Sang skrevet av en 13 år gammel gutt kort før hans død under spanskesyken. Han var ved sin død alene igjen i hjemmet. Hans far og mor var tideligere døde av samme sykdom. Versene fant man nedskrevet på et stykke papir ved hans hodepute.

Les mer her


En formaning til barn og ungdom

Fra Den Kristelige Lægmand, 1928.

 

Elskelige barn, prøv dere om dere også har en så brennende kjærlighet til Ham, som under ubeskrivelige smerter døde for dere den smertefulle død på korset.

Les mer her


Om den underfulle hemmelighet,

at Guds Sønn er blitt menneske

Fra J. Arndts Den Sanne Kristendom 5. bok 3.part 2kp.

Del 3.

Les mer her


Mørke hviler over jorden!

         

Salme av Artur Fjellheim fra hans første kristentid.

 

Les mer her

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

E-post til redaktør kan sendes til: post@haugianeren.net