Beskrivelse: Beskrivelse: logo

 

NR. 1/2

Januar / Februar 2009

66. ÅRG.

Evangeliet på Fastelavns søndag

 

Fra Hans Nielsen Hauges postille.

Mat. 3, 13 – 17.

 

 Da kom Jesus fra Galilea til Jordan til Johannes for å bli døpt av ham. Men Johannes ville holde ham fra det, og sa: Jeg trenger å bli døpt av deg, og du kommer til meg? Men Jesus svarte og sa til ham: La det nå skje! For således bør det oss å fullbyrde all rettferdighet. Da lot han det skje. Og da Jesus var døpt, steg han straks opp av vannet, og se, himmelen åpnet seg for ham, og han så Guds Ånd fare ned som en due og komme over ham. Og se, der kom en røst fra himlene som sa: Denne er min sønn, den elskelige, i hvem jeg har velbehag.          

Les mer her

Tilgivelsens makt

 

Epistelen på 5. s. e. Kristi åpenbaringsdag Kol. 3, 12 – 17.

 

Så ifør eder da, som Guds utvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighet, godhet, saktmodighet, langmodighet, så I tåler hverandre og innbyrdes tilgir hverandre om noen har klagemål imot noen; likesom og Kristus tilga eder, således og I! Men over alt dette (ifør eder) kjærlighetens, som er fullkommenhetens bånd! Og Kristi fred herske i eders hjerter, den I og ble kalt til i ett legeme, og vær takknemlige! La Kristi ord bo rikelig innen i eder i all visdom, så I lærer og formaner hverandre med salmer og lovsanger og åndelige viser og synger yndig i eders hjerter for Herren, og alt hva I gjør i ord eller gjerning, (gjør) det alt i den Herre Jesu navn, idet I takker Gud og Faderen ved ham!

 

Les mer her

 

Om de falske profeter

 

Av Dr. Martin Luther

En avhandling som er særlig anvendelig i våre dager

 

Jeg undrer meg over at I så snart lar eder vende bort fra Ham som kalte eder ved Kristi nåde, til et annet evangelium, som ikke er annet enn at det er noen som forvirrer eder, og vil forvende Kristi evangelium. Men dersom også vi, eller en engel fra himmelen, prediker et annet evangelium for eder enn det som vi har prediket for eder, han være en forbannelse!

 Gal. 1, 6 – 10.                                Les mer her


Hans Nielsen Hauges reiser

Nr. 2

11. Jeg ble straks ført til Fredrikstad igjen, og da innelåst i byens arresthus. Her stormet spottere, nysgjerrige, bedrøvede over min arrest og andre som hadde smak for min tale og skrifter, disse siste hadde det den siste tid kommet ut mange av.

Les mer her

 

Er hemmelig forlovelse synd?

 

Martin Luther

Del 1 av 6

 

Byrådet eller konsistoriet i Wittenberg hadde besluttet at hemmelige forlovelser ikke burde skje; men hvis hemmelig for­lovelse var skjedd, skulle man ikke gjøre skaden større ved å bryte forbindelsen. Dette var Filip Melanchton enig i; men Luther var imot det.

Les mer her


         Brev til Hans Nielsen Hauge fra Danmark

Hentet fra boken: ”De stærke jyder og haugianerne”

 

Ole Hansen, Horsens, til Hans Nielsen Hauge

 

           Horsens den 16. desember 1817.

           Hjerteelskende venn Hans Nielsen.

Med inderlig bedrøvet hjerte og bevende hånd grep jeg først nå pennen for å tilkjennegi deg med flere den høyst sørgeligste skjebne som Forsynet har bestemt for meg, min av hjertet elskede og i sannhet elskverdige ektehustru er ikke mer i tiden.                            Les brevet her

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

E-post til redaktør kan sendes til: post@haugianeren.net