Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: logo

NR. 5/6

Mai / Juni 2010

67. ÅRG.

Jesus, Han er synderes venn!

Evangeliet på 3. søndag etter trefoldighet.

Luk. 15, 1 – 10.

 

Men alle tollere og syndere holdt seg nær til ham for å høre ham. Og fariseerne og de skriftlærde knurret seg imellom og sa: Denne tar imot syndere og eter med dem! Men han talte denne lignelse til dem og sa: Hvilket menneske iblant eder som har hundre får og mister ett av dem, forlater ikke de ni og nitti i ørkenen og går etter det tapte, inntil han finner det? Og når han har funnet det, legger han det på sine skuldrer med glede. Og når han kommer hjem, kaller han venner og naboer sammen og sier til dem: Gled eder med meg; for jeg har funnet mitt får som var tapt! Jeg sier eder: Således skal det være mer glede i himmelen over én synder som omvender seg, enn over ni og nitti rettferdige som ikke trenger til omvendelse. Eller hvilken kvinne som har ti penninger og mister én penning, tenner ikke et lys og feier huset og leter med flid inntil hun finner den? Og når hun har funnet den, kaller hun sine venninner og nabokvinner sammen og sier: Gled eder med meg; for jeg har funnet den penning som jeg hadde mistet! Således, sier jeg eder, skal det være glede for Guds engler over én synder som omvender seg.

 Les mer her.

Elling Eielsens første brev

fra Amerika

 

Skrevet til sine venner i Bergen og omegn.

Hentet fra Den Kristelige Lægmand, aug. 1923.

 

New York den 4. september 1839.

Kjære venner i Bergen og omegn, som ofte er i mine tanker. Guds nåde fred og kjærlighet styrke og oppholde oss i den erkjente sannhet, som er i Kristus Jesus vår Herre. Amen.

Les mer her


Polykarp

 

Fra boken: Vitnesbyrd fra kirkefedrene.

Del 1

Som en verdig etterfølger av Ignatius nevner Kirkens historie den hellige Polykarp. Men likesom vi har sett om Ignatius, slik gjelder det også om Polykarp, at bare litt av hans tidligere livsomstendigheter er kjent for oss.

Les mer her

Hva er følgene av å ”fjerne”

§ 2 i Grunnloven?

 

            Det er kort og godt landssvik og det som verre er: Svik mot Den Treenige allvise gode Gud, som bare har gjort oss alle godt, gitt oss friheten og landet!

Hva står det så i § 2 i Grunnloven:

”Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse. Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme”

 Les mer her


En drankers historie

 

Fra Den Kristelige Lægmand.

Del. 1.

 

Aldri glemmer jeg avholdsreformens begynnelse. Jeg var den gang et barn, omtrent 10 år gammel, da der i kirken en søndag kom en overraskende bekjentgjørelse som fremkalte mye hvisking iblant folk 

Les mer her

Evangeliet på 4. søndag etter trefoldighet

 

Fra Hans N. Hauges Postille.

Luk. 6, 36 – 42.

 

   Derfor, vær barmhjertige, likesom eders Fader er barmhjertig, og døm ikke, så skal I ikke fordømmes; forlat, så skal eder forlates. Gi, så skal eder gis: et godt, stappet, rystet, overfylt mål skal de gi i eders fang; for med det mål I måler med skal eder måles igjen. Men han sa også en lignelse til dem: Mon en blind kan vise en blind veien? Vil de ikke begge falle i grøften? En disippel er ikke over sin mester, men hver som er fullkommen, skal være som sin mester. Og hvorfor ser du splinten som er i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye akter du ikke på? Hvorledes kan du si til din bror: Kom, bror, jeg vil dra ut splinten som er i ditt øye, du som ikke selv ser bjelken i ditt øye? Du hykler, dra først bjelken ut av ditt øye, og da kan du se å dra ut splinten som er i din brors øye.

Les mer her

Til Kurfyrst Johan av Sachsen

 

Wittenberg 16. Juni 1531.

           

Nåde og fred i Kristus. Berømte, høybårne Fyrste, nådigste Herre!

Jeg skal og vil ikke blande meg i den verdslige Regjering, ikke heller baktale Eders kurfyrstelige Nådes embetsmenn.

Les mer her

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

E-post til redaktør kan sendes til: post@haugianeren.net