Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: logo

NR. 7/8

Juli / August 2010

67. ÅRG.

Evangeliet på 13. søndag etter trefoldighet

 

Hans Nielsen Hauge

Luk. 10, 23 – 37.

 

            Og han vendte seg særlig til sine disipler og sa: Salige er de øyne som er det I ser; for jeg sier eder: Mange profeter og konger ville se det I ser, og har ikke fått se det, og høre det I hører, og har ikke fått høre det. Og se, en lovkyndig sto opp og fristet ham og sa: Mester, hva skal jeg gjøre for at jeg kan arve evig liv? Men han sa til ham: Hva er skrevet i loven? Hvorledes leser du? Men han svarte og sa: Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din styrke og av hele ditt sinn; og din neste som deg selv. Da sa han til ham: Du svarte rett, gjør det, så skal du leve. Men han ville gjøre seg selv rettferdig og sa til Jesus: Hvem er da min neste? Men Jesus svarte og sa: Et menneske gikk ned fra Jerusalem til Jeriko, og han falt blant røvere, som både tok klærne av ham og slo ham og gikk bort og lot ham ligge halvdød. Men det hendte at en prest dro samme vei ned, og han så ham og gikk forbi. Likeså en levitt som kom til stedet; han så ham, men gikk forbi. Men en samaritan som var på reise, kom til ham; og da han så ham, ynktes han inderlig, og han gikk bort til ham, forbandt hans sår og helte olje og vin i dem, og løftet ham opp på sitt eget dyr og førte ham til et herberge og pleide ham. Og den neste morgen da han reiste bort, tok han to penninger frem og ga verten og sa til ham: Plei ham! Og dersom du bruker noe mer, vil jeg betale deg det når jeg kommer igjen. Hvem av disse tre tykkes deg å være hans neste som var falt blant røvere? Men han sa: Den som gjorde barmhjertighet imot ham. Da sa Jesus til ham: Gå du bort og gjør likeså!

 Les mer her.

Hans Nielsen Hauges reiser

 

Forts. f. mars/april nr.

Del. 10.

 

Kort tid deretter reiste jeg til Skien, herfra opp Holden Sogn over Dale og Fjell til Setesdalen, her anla jeg en papirmølle på Fennefoss, som har vært i full drift til 1813, da en annen mann kjøpte denne og flyttet den nærmere Kristiansand by. Men det drives fortsatt en del andre maskiner ved Fennefoss.

Les mer her


En drankers historie

 

Fra Den Kristelige Lægmand.

Del 2

 

Ingen kunne motstå det rørende og ettertrykkelige i oldingens tale. Jeg merket at en tåre bevet i min fars øye, og jeg skammet meg ikke lenger over mine. ”Nei, mine venner! Det var ikke få engang,” gjentok oldingen.

Hist hen over de mørke bølger som har tilintetgjort mine forhåpninger, som er lysets og lykksalighetens hjem. Jeg griper igjen krampaktig etter mine avdøde elskede, som engang var mine, men nå ikke mer. Jeg hadde engang en mor. Med sitt gamle av sorg knuste hjerte steg hun i graven. Jeg hadde engang en hustru. En så skjønn og englehjertet skapning som noensinne har smilt i et jordisk hjem.

Les mer her

Vokt dere for de falske profeter!

 

Vår dyrebare Frelser advarer oss alvorlig i sin Bergpreken for de falske profeter. I teksten for 8. søndag etter Trefoldighet sier Han det slik: Men vokt eder for de falske profeter, som kommer til eder i fåreklær; men innvortes er rivende ulver! Av deres frukter skal I kjenne dem. Kan en vel sanke vindruer av torner eller fikener av tistler? Således bærer hvert godt tre gode frukter; men et råttent tre bærer onde frukter. Et godt tre kan ikke bære onde frukter; men et råttent tre kan ikke bære gode frukter. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet i ilden. Derfor skal I kjenne dem av deres frukter. Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre, skal gå inn i himmerikets rike; men den som gjør min Faders vilje som er i himlene. Mat. 7, 15 – 21.

 Les mer her


Polykarps brev til Filippenserne

 

Forts. fra f. nr.

 

Da vi altså vet at Gud ikke lar seg spotte, bør vi vandre verdig etter Hans Bud og vilje. Likeledes skal diakonene være ulastelige for Hans rettferdige øyne som Guds og Kristi og ikke menneskers tjenere, ikke baktalende, ikke tvetunget, ikke vinnesyke, avholdende i alle ting, godhjertede, barmhjertige og vandre etter den Herres sannhet, som ble alles tjener.

Les mer her

Til Johannes Agricola

 

Wittenberg, 21. August 1527.

 

(Luther klager over sin egen åndelige svakhet og sine indre kamper og lidelse.)

 

Min broder i Kristus, Johannes Agricola, Guds tjener, lærer for barna i Eisleben.

Nåde og fred i Kristus. Jeg takker deg, kjære Agricola, for den trøst, som du har gitt meg, idet du skriver at deres menighet er bekymret og ber for meg. Gud trøster også dere i trengsel. Jeg ber om at dere ikke må slutte med å trøste meg og be for meg, fordi jeg er hjelpeløs og fattig. Det er ikke sakramentsvermerne, som gjør oss urolige. Deres tåpelige angrep har jeg verken lest eller sett (de siste angrep fra Zwingli og Øcolampadius), og jeg har det håp ved Kristus at jeg også i fremtiden skal forakte satan og til og med overvinne ham, når han angriper meg på den måte. Men satan selv raser imot meg med hele sin makt, og Herren har satt meg til et tegn overfor ham likesom en annen Job, og han prøver meg med en forunderlig svakhet i ånden. Men for de helliges bønners skyld skal jeg ikke overlates i satans hender, selv om de hjertesår jeg har fått vanskelig leges. Det er mitt håp at denne kamp har betydning for mange, selv om der ikke er noen ulykke som mine synder ikke har fortjent. Men dette er mitt liv, at jeg vet og tørr rose meg av at jeg har lært Guds Ord rent og rett til manges frelse, dette ergrer satan, derfor vil han gjerne omstyrte og tilintetgjøre meg tilliks med Ordet. (Uthevet av oversetter)

           

Slik går det til at jeg ikke lider noe av betydning fra verdens tyranners side, mens andre blir slått i hjel og brente og dør for Kristi skyld, men så lider jeg så mye mer i ånden fra verdensfyrstens side. Men i alt skal Gud og vår Herres Jesu Kristi Fader være priset, som fullbyrder på meg sin hellige vilje, den vilje, som også, om enn i det skjulte er god og velbehagelig. Amen.

           

Hilsen fra Johannes Pomeranus (Bugenhagen bodde hos Luther under pesten), som er alene hos meg sammen med kapellanene. Likevel er vi ikke alene. Kristus er usynlig, men virkelig hos oss tilliks med deres og alle de helliges bønner og alle de hellige engler.

            Kristi nåde være med deg. Amen.

                                                                                                      Martin Luther

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

E-post til redaktør kan sendes til: post@haugianeren.net