Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: logo

NR. 9/10

September / Oktober 2010

67. ÅRG.

Evangeliet på Alle Helgens dag

 

Hans Nielsen Hauge.

Mat. 5, 1 - 12.

Preken fra ”Sannhets Bekjennelse”

                           

            Og da han så folket, gikk han opp på berget; og da han hadde satt seg, gikk hans disipler til ham. Og han opplot sin munn, lærte dem og sa: Salige er de fattige i ånden; for himmerikets rike er deres. Salige er de som sørger; for de skal trøstes. Salige er de saktmodige; for de skal arve jorden. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdighet; for de skal mettes. Salige er de barmhjertige; for dem skal vises barmhjertighet. Salige er de rene av hjertet; for de skal se Gud. Salige er de fredsommelige; for de skal kalles Guds barn. Salige er de som lider forfølgelse for rettferdighets skyld; for himmerikets rike er deres. Salige er I, når de spotter og forfølger eder og taler allslags ondt mot eder for min skyld, og lyver det. Gled og fryd eder! For eders lønn skal være stor i himlene; for således forfulgte de profetene før eder.

 Les mer her.

Luthers brev til Matthias Weller

i Freiberg

 

Wittenberg, 7. okt. 1534

 

(En anvisning på hvorledes han skal overvinne sine redde tanker. Mattias Weller var en av Luthers varme venner. Han var borger og medlem av rådet i Freiberg. I 1530 ble han ansatt hos Hertug Henrik av Sachsen som organist med en lønn på 2 ½ Gylden i kvartalet.)

Les mer her


Hans Nielsen Hauges reiser

Del 11

 

81. På Fyn og især Jylland traff jeg noen som var bøyelige og hadde en alvorlig omsorg for sin sjels salighet, jeg har fremdels noen fortrolige venner på Jylland. Men i alminnelighet så syntes jeg ikke at jeg fant slik en hjertelig oppriktighet her som på de fleste steder i Norge, men treghet og jordisk sinn med uvilje støtte meg mer i Danmark.

 

Les mer her

En drankers historie

 

Fra Den Kristelige Lægmand, juni/ juli 1923

Del 3

 

”Barmhjertige Gud!” Ropte min hustru ut idet hun så opp i mitt djevelske åsyn. ”Du vil vel ikke drepe oss, James, du vil vel ikke skade lille Willie,” og hun sprang til vuggen og trykket barnet i sin favn. Jeg grep henne igjen i håret og førte henne til døren, og idet jeg åpnet den drev vinden en snøsky inn.

 Les mer her


Sirkulære fra Kirken i Smyrna om Polykarps martyrdød

 

Del. 1.

 

(De kristne i byen Philomeliumn i Lilleasia hadde henvendt seg til kirken i Smyrna med bønn om å fortelle dem utførlig om de martyrer og særlig Polykarps martyrdød som nå hadde funnet sted. Ifølge denne anmodning lot kirken i Smyrna en viss Markus forfatte en beretning om Polykarps endelig i brevform, og sendte den til Philomelierne med anmodning om at den, etter å ha vært lest av dem, måtte bli sendt også til de øvrige kirker. Den er således et sirkulære til samtlige kirker i Lilleasia).

Les mer her

Israel er i en overlevelseskrig

Gaza-flotilla

 

Gro Faye-Hansen Wenske, Haifa.

 

For oss som bor i Israel er det helt utrolig at så mange i Norge ikke forstår at Israel er i krig, krig mot terror. Men i stedet for å angripe terroristene, blir terroristene støttet og hjulpet, og offeret: Israel, angrepet.

 

Det er terror-organisasjonen Hamas som har herredømmet i Gaza. Det brutale bakholdsangrepet på det såkalte ”nødhjelps”-skipet, som sa de kom med kjærlighet, var et krigsskip. Av de 700 passasjerer var det over 50 tyrkiske kriminelle leiesoldater kledd i skuddsikre vester, utstyrt med køller, jernstenger, granater og våpen. Dertil hadde de kommunikasjonsutstyr så de kunne være i kontakt med hverandre. Dessuten var de uten pass eller identitetspapirer og med tusenvis av dollars i sine lommer.

 

Tre israelske soldater ble kidnappet og innestengt en tid. Da den siste israelske kommandosoldat (nummer 15) landet fra helikopteret, så han tre av sine kamerater liggende på dekk. Dekket var en slagmark, fortalte han. Den ene kameraten lå bevisstløs, slått med en jernstang i hode. En annen var skutt i magen, den tredje skutt i kneet. To våpen hadde terroristene klart å snappe fra israelerne. Da kommandant nummer 15 så at en terrorist siktet på en av hans sårede kamerater, hadde han ikke noe valg. Han skjøt i selvforsvar seks terrorister. Da de kriminelle leiesoldater forstod at slaget var tapt, løslot de de kidnappede israelere og kastet sine våpen på sjøen. Dette ble senere bekreftet av den tyrkiske kaptein.

 

Samtidig som dette skjedde, satt israelerne i Syd-Israel i bomberom. For tre terrorister hadde infiltrert inn fra Gaza, og Israel visste ikke om det kunne være flere på vei inn. Dagen etter fikk vi høre at fem Gaza-terrorister var blitt oppdaget og drept i Israel. Samtidig sendte Hamas Kassam-raketter over Syd-Israel. Daglig blir Israel angrepet av terrorister. Mens Marmara-dramaet foregikk, satt tusenvis av israelske borgere fulle av angst i bomberom i Syd-Israel i flere timer. Skoler og barnehager var stengt på grunn av raketter og disse infiltranter fra Gaza. Rakettene har siden fortsatt hver dag inn over Israels sivilbefolkning i syd. 5. juni kom flere raketter. Til nå har det ”bare” vært materiell skade, men mange med trauma.

 

Dette skjer etter at Israel har evakuert Gaza, ødelagt sine flotte oppbygde samfunn der, synagoger, og gravet opp sine døde. Gaza er jøderent! En hyklerisk verden gikk ut mot Israels militære operasjon. ”Freds-skipets” klare hensikt var å bryte Israels sjøblokade av Gaza havn, ikke humanitær hjelp.

 

For Israel hadde advart på forhånd og tilbudt skipet å komme til Ashdods havn for å losse varene der. Dette ble også gjort til sist, men da varene kom til grensen til Gaza, ved Kerem-overgangen, ble varene avslått av Hamas. Det var ingen nødssituasjon der, for Israel sørger for humanitær hjelp ved 700 trailer-laster inn per uke. Dessuten: Alle medisinene om bord var foreldet, gått ett år over tiden!

 

Når israelske sivile blir angrepet og myrdet i sine hjem, på skolene og i sine biler på veiene, er det ikke noe møte i FN. Når Røde Kors ikke får besøke den israelske kidnappede soldat Gilad Shalit, som blir holdt i et fangehull av Hamas i Gaza imot internasjonal lov, sier verden ikke noe. Han er nå holdt i nesten fire år. Dette var en klar krigshandling og helt imot internasjonal lov.

Fordi Israel er i krig med Hamas, og stengte havnen til Gaza når Shalit ble tatt, har Israel full rett til denne sjøblokade, ifølge internasjonal lov.

 

Derfor hadde Israel også full rett til å stoppe skipet. Åpner Israel denne havnen, vil det bli en havn for Iran, sa Israels statsminister Netanyahu. Storbyen Askalon ligger 10 km fra grensen til Gaza, og bare 60 – 70 km fra Tel Aviv. Israel må for sin sikkerhets skyld kunne kontrollere de våpen som Hamas prøver å smugle inn til det område de kontrollerer.

Staten Israel er i en overlevelseskrig. Men det er ikke første gang Israels fiender prøver å forbanne jødene. Spåmannen Bileam ble bedt av Barak, kongen i Moab, om å gjøre det samme. Men alle de fire forbannelser ble til velsignelser over Israel (4 Mos. 23, 24). La oss be om at også dette barbariske angrep til sist blir til velsignelse for det jødiske folk!

 

EN ANMERKNING!

Gro Faye-Hansen Wenske er datter av sjømannsprest Per Faye-Hansen som bygget opp sjømannskirker i Haifa, Ashdod og et studiesenter i Israel. Han så av profetiene før siste verdenskrig at jødene snart skulle få sitt land tilbake, derfor dro han til Israel og stiftet Karmel-Instituttet i 1945 for å forberede deres hjemkomst som han var sikker på ville skje snart og det stemte. Per Faye-Hansen innehar den høyeste utmerkelse fra den Israelske regjering som en ikke-jøde kan ha. Han døde for en del år siden, men arbeidet føres videre av hans datter Gro (som har bodd i Israel i 45 år) og hennes mann Bruno Wenske. De gir ut bladet ”Israels Røst” som bringer oss siste nytt og sannheten fra Israel hver måned.

T. E. G.    

 

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

E-post til redaktør kan sendes til: post@haugianeren.net