Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: logo

NR. 5/6

Mai / Juni 2011

68. ÅRG.

Evangeliet på 1. Pinsedag.

Fra Hans Nielsen Hauges Postille.

Joh. 14, 23 – 31.

 

Jesus svarte og sa til ham: Om noen elsker meg, skal han holde mitt ord, og min Fader skal elske ham, og vi skal komme til ham og feste bolig hos ham. Den som ikke elsker meg, holder ikke mine ord; og det ord I hører, er ikke mitt, men Faderens, som har utsendt meg. Dette har jeg talt til eder mens jeg var hos eder; men talsmannen den Hellig Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære eder alle ting, og minne eder om alle ting som jeg har sagt eder. Fred etterlater jeg eder, min fred gir jeg eder, ikke som verden gir, gir jeg eder. Eders hjerte forferdes ikke og frykte ikke! I har hørt at jeg sa til eder: Jeg går bort og kommer til eder (igjen). Dersom I hadde meg kjær, da gledet I eder over at jeg sa: Jeg går til Faderen; for min Fader er større enn jeg. Og nå har jeg sagt eder det før det skjer, for at I skal tro når det er skjedd. Jeg skal heretter ikke tale meget med eder; for denne verdens fyrste kommer, og han har slett intet i meg. Men for at verden skal kjenne at jeg elsker Faderen, og likesom Faderen har befalt meg, så gjør jeg: Stå opp, la oss gå herfra!

 Les mer her.

Ignatius sitt brev til Magnesierne

Fra boken “Vitnesbyrd af Kirkefædrene

 

         Ignatius, som også ble kalt Theophorus, hilser kirken i Magnesia ved Mæander (En elv ved Magnesia i Syria), velsignet i Gud Faders nåde i Kristus Jesus, vår Frelser, og ønsker den alt godt i Gud Fader og i Jesus Kristus.

Les mer her

 

Les om Ignatius på wikipedia her


Evangeliet på St. Hans dag

Luk. 1, 57 – 79.

 

Men for Elisabet kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte en sønn, og da hennes naboer og slektninger fikk høre hvor stor barmhjertighet Herren hadde gjort mot henne, gledet de seg med henne. Og det skjedde på den åttende dag, da kom de for å omskjære barnet, og de kalte ham Sakarias etter hans far. Men hans mor tok til orde og sa: Nei, han skal hete Johannes. Og de sa til henne: Det er jo ingen i din slekt som har dette navn. Men de gjorde tegn til hans far, hva han ville at han skulle kalles. Og han ba om en tavle, skrev og sa: Johannes er hans navn. Og de undret seg alle. Men straks ble hans munn opplatt og hans tunge (løst), og han talte og priste Gud.

Les mer her

Netanyahus ”bibeltime” til

EU-parlamentarikere

Fra bladet Karmel.

 

Israels statsminister Benjamin Netanyahu holdt en historie- og bibeltime om Israels folk og land da han i nasjonalforsamlingen Knesset talte til europeiske parlamentarikere i European Friends of Israel (EFI) den 7. februar.

 

Netanyahu fortalte først om en tur med statsminister George Papandreou til Akropolis i Hellas.

 Les mer her


Mesterboken

 

Innledning

 

Denne boken er ingen døgnflue, men en klassiker i ny utgave. Den er blitt til i Tyskland på 1300-tallet i en vekkelsesbevegelse som gikk under navnet Gudsvennene. Gudsvennene betonte Evangeliet sterkt og nødvendigheten av et åndsbåret liv. Skriftene de har etterlatt seg er for det meste anonyme. Ingen trenger vite hvem Gud har brukt til å skrive, sier en av dem. I Mesterboken går hovedpersonene bare under navnetMesteren og Lekmannen”.  Les mer her


De tolv ganger tolv tusen beseglede og deres tolv

kjennetegn

Joh. Åp. 7 og 14, 1 – 5; 15, 2.

 

Av N. P. Wetterlund.

 

3. del.

Les mer her

Luthers brev til fru Dorothea Jörger

 

Wittenberg,

27. april 1534.

 

      Om anvendelsen av det stipend for fattige studenter som fru Jørger har opprettet.

       

  Nåde og fred i Kristus, ærbare og dydige frue. Jeg vil gjerne la Eder vite at Eders almisse, Gud skje lov, er blitt svært vel anvendt og er blitt og ennå er mange fattige til hjelp. Jeg tviler ikke på at Gud som har inngitt Eder å gjøre det, også åpenbart vil vise at det er Ham til velbehag som et kjært takkoffer, for at De skal tenke over og prise Hans nåde som Han har vist Eder ved sin kjære Sønn Jesus Kristus. Gud styrke Eder i en fast tro og fullføre på herlig måte sitt verk, som Han har begynt i Eder. Amen.

 

Jeg hadde ikke selv visst og heller ikke trodd, at der i denne ringe by og fattige skole var så mange fromme og vel begavede unge menn, som gjennom år har levd på vann og brød, som har lidt frost og kulde, for at de kunne studere den Hellige Skrift og Guds Ord. For dem er Eders almisse blitt en stor lindring og vederkvegelse. Jeg har allerede delt ut over halvdelen av det og fått sikkerhet for at det er kommet hederlige unge menn og ikke løse personer til gode.

 

Dette har jeg ikke villet unnlate å meddele Eder, for at De kan vite hvorledes Eders penger blir anvendt. Andreas har jeg gitt mer enn de andre, èn gang 10 Gylden, siden igjen 10 Gylden. De andre fikk 2, 3 eller 4 Gylden, slik som det har kunnet være passende etter gode venners råd. De har alle vært glade og takknemlige. Som en erindring sender man Eder etter Mikael Stiefels oppfordring en liten innbundet bok som følger med. Da han for tiden er uten presteembete, har jeg gitt ham 10 Gylden. Han sender Eder hjertelig hilsen.

 

Kristus være med Eder og alle Eders kjære. Amen.

Mandag etter Søndag Jubilate 1534.

                                                                                              Martinus Luther. Dr.      

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

E-post til redaktør kan sendes til: post@haugianeren.net