Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: logo

NR. 7/8

Juli / August 2012

69. ÅRG.

Fornedrelsen og opphøyelsen

Evangeliet på 11. s. etter trefoldighet

Luk. 18, 9 – 14

 

            Men han sa også denne lignelse til noen som stolte på seg selv at de var rettferdige, og foraktet de andre: To mennesker gikk opp til tempelet for å be; den ene var en fariseer, og den andre en toller. Fariseeren sto for seg selv og ba således: Gud! Jeg takker deg at jeg ikke er som de andre mennesker: røvere, urettferdige, horkarler, eller som denne toller. Jeg faster to ganger om uken, jeg gir tiende av alt det jeg eier. Og tolleren sto langt borte og ville ikke engang løfte sine øyne opp mot himmelen, men slo seg for sitt bryst og sa: Gud, vær meg synder nådig! Jeg sier eder: Denne gikk rettferdiggjort ned til sitt hus fremfor den andre; for hver den seg selv opphøyer, skal fornedres; men den seg selv fornedrer, skal opphøyes.

 Les mer her.

Når Evangeliet virker som lov

Nils Borge Teigen, Lebesby

Del. 3.

Personsentrert og prestasjonssentrert anger

 

Det er mange forskjellige omvendelser i Bibelen. Men alle dreier seg om vårt personlige forhold til Gud som blir åpenbart når vi ser vår utakknemlighet til ham. Dette gjelder både de som kjenner hans ord og de som ikke har hørt det før(Rom 2:12). 

Les mer her


Om barn

Av Martin Luther.

 

Morsmelken er den beste og sunneste for små barn, fordi de er vandt til den fra mors liv. Når barn får svære og grove ammer, så kommer de, som erfaringen lærer, til å ligne dem. Derfor er det hverken naturlig eller gledelig når en mor ikke selv gir sitt barn å die, for til det har Gud gitt henne melk i hennes bryst. En annen sak er det når hun er for svak til det, for nød bryter alle lover som man sier.

 

Les mer her

Nyevangelismen

Del 3.

Av pastor Storjohann.

Vi forfalsker ikke Guds Ord. 2 Kor. 4, 2.

 

Hvorledes kan gjelden virkelig være betalt?

 

Ja, det kan en spørre om når den ikkesamme tid er ettergitt og utslettet. En lignelse vil gjøre dette klart og som også vil vise at selv menneskelige gjeldsforhold lar seg ikke gjøre opp uten en demoraliserende virkning på den utvortes måte slik som Nyevangelismen tenker seg.

Les mer her


Avisen Dagen på parti med barnemorderne!

Kirkens Grunn, av Ludvig Nessa.

 

Professor Ivar kristianslund fikk flere av sine artikler i retur fra avisen Dagen. Han forsøkte seg da med en annonse han selv betalte. Annonsen skulle trykkes to ganger. Men etter første trykk, ble den stoppet i redaksjonen. Redaksjonen likte ikke at Bondevik og Høybråten ble omtalt som barnemordere i nevnte annonse. 

Les mer her


Man må sondre mellom Israels

kongerike og stammeriket

Av Johan I. Holm

Cand. Philol.

 

I debatten siterer kritikerne av en bokstavlig oppfyllelse av landeløftet gjerne 1. Mos. Kp. 15 og 17: ”Som gjør Israel enormt stort, fra Middelhavet til Eufrat og Nilen”, for å vise at en territoriell forståelse er umulig.

Men dette beror på en misforståelse. Poenget er nemlig at landeløftene gjelder to forskjellige størrelser, stammeriket og kongeriket.

Les mer her

 

En salme av Arthur Fjellheim

 

Tone: «En kristen har et kjempe mot».

Forfattet en trengselsdag i mars 1974.

 

1.                     Ett advarselsord i fastetid Er Jesu Ord: «Jeg gruer» …

Allikevel i siste strid Han satans krefter truer.

Han binder ham, og gjør ham arm, Ja, kaster ham til jorden

Ved Ordets ild og torden.

 

2.                     Hvor er din makt i verden nu? Du grumme helvedsslange

Hvor er din skrekk og mørke gru? Som før har spent så mange

I trelldoms bånd, og falskhets ånd. Nei, fryd deg nu mitt hjerte

Forløst fra dom og smerte.

 

3.                     Jo Herrers Herre Jesus Krist så trolig kampen førte.

Det holder jeg for sant og visst, Fordi Han hjertet rørte

Med nådens hånd, og sannhets Ånd. Jeg glemmer aldri stunden

Da jeg blev igjenfunden.

 

4.                     O – hvite sten og nye navn som bare bruden kjenner.

O – visste verden hvilket gavn, Når ånd i hjertet brenner,

Da ville de, i salig strid, All syndens makt bekrige

På vei til himmerike.

 

 

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

E-post til redaktør kan sendes til: post@haugianeren.net