Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: logo

NR. 2

April 2014

71. ÅRG.

Å lete etter den Levende blant de døde!

Evangeliet på 1. påskedag.

Mark. 16, 1 – 7.

 

Og da sabbaten var til ende, kjøpte Maria Magdalena og Maria, Jakobs mor, og Salome velluktende urter for å gå og salve ham. Og meget tidlig på den første dag i uken kom de til graven, da solen gikk opp. Og de sa til hverandre: Hvem skal velte stenen fra døren til graven for oss? Og da de så opp, ble de var at stenen var veltet bort; for den var meget stor. Og de gikk inn i graven og så en ung mann sitte på den høyre side, kledd i en hvit, sid kledning; og de ble forferdet. Men han sa til dem: Forferdes ikke! I leter etter Jesus fra Nasaret, han som ble korsfestet. Han er oppstanden, han er ikke her; se, der er stedet hvor de la ham! Men gå bort og si til hans disipler og til Peter at han går foran eder til Galilea; der skal I se ham, slik som han har sagt eder.

 Les mer her.

Nyevangelismen

Av pastor Storjohan.

Lov og Evangelium. (Del 13)

De som holder fast ved Guds befalinger og Jesu tro. Åp. 14, 12.

Loven skal felle en dom over enhver synder, at den, som bryter Guds Bud, ja enda den som holder seg til Lovens gjerninger, som uten å ville erkjenne sin fortapte tilstand og sin åndelige død, vil frelses ved gjerninger eller ved tro og gjerninger, er under forbannelse, er gjenstand for Guds vrede, er skyldig for Guds dom.

Les mer her


Fra Evangeliet på Langfredag

Et lite utdrag fra Lars Linderots Postille.

Hvorledes feirer en kristen Jesu dødsdag?

 

Dette skal være grunnen for vår andakt i dag.  Velsigne det, o Gud, og gi at det må bli Deg til ære og oss alle til oppbyggelse! Amen.

Når en stor mann er død, ble det gjort mange forberedelser til å bevare hans minne inntil den seneste ettertid. Skalden, taleren og kunstneren kappes ikke sjelden om å forevige hans handlinger og dyder.

Les mer her

 

 

 

En interessant flyreise

Hentet fra Israels Røst.

Av Gro Wenske.

 

Da jeg for få dager siden returnerte til Israel, fløy jeg med Turkish Airlines. Fra Oslo til Istanbul ble jeg sittende ved siden av en islamsk kvinne mellom 30 og 40 år. Jeg satte meg straks til å lese min Bibel. Til sist spurte hun hva slags bok det var. En Bibel hadde hun aldri sett etter 17 år i Norge! Etter hvert kom vi i prat. Ja, vi hadde en hyggelig, kultivert samtale som jeg lærte mye av.

Les mer her


Arabernes rakett-krig

mot Israel

Fra bladet Israels Røst sakser vi følgende: 170.000 raketter står klar mot Israel.

 

Det står nå 100.000 raketter klar mot Israel på Libanons grense, og 70.000 raketter klar mot Israel fra Gasa, fortalte Israels sjef for den Militære etterretning, general-major Aviv Kohavi. Han forklarer hvilken overveldende kamp Israel står overfor for å forsvare seg selv. «Israel er omringet av aktive fiender i en omkrets av 360 grader», slo Kohavi fast i en tale på Instituttet for Studier for Nasjonens Sikkerhet den 29.1.

 Les mer her

Lektien på tredje påskedag

Fra Hans Nielsen Hauges Postille.

Ap. Gj. 13, 26 – 32.

 

I menn, brødre, sønner av Abrahams slekt, og de som frykter Gud iblant eder! Til eder er dette saliggjørelsens ord sendt. For de som bor i Jerusalem, og deres øverster som ikke kjente ham, de oppfylte ved å dømme ham, profetenes ord som blir lest hver sabbat, og skjønt de ingen dødsskyld fant hos ham, ba de Pilatus at han måtte bli slått i hjel. Men da de hadde fullbyrdet alt som er skrevet om ham, tok de ham ned av treet og la ham i en grav. Men Gud oppreiste ham fra de døde, og han ble sett i flere dager av dem som var gått med ham fra Galilea til Jerusalem, disse som nå er hans vitner for folket. Også vi forkynner eder ved evangeliet den forjettelse som er skjedd til fedrene, at Gud har oppfylt den for oss, deres barn, idet han oppreiste Jesus.

Les mer her

Et brev fra Tollef  Aaraas fra 1881

Hentet fra Den Kristelige Lægmand april 1939

 

Gud har stor tålmodighet og bærer over med våre store mangler og skrøpeligheter, når han merker at der er oppriktighet hos oss, at vi gjerne ville være Ham tro og vandre til behag. Det ligger så uendelig meget i dette at det er sannhet med et menneske: at den gudsfrykt som han har lagt i hjertets aller innerste grunn av Gud den Hellige Ånd, så at han kan si med David: Av det dype roper jeg til deg, bønnhør meg! Slikt et rop kommer fra Gud og går til Gud igjen. Det trekker vår Herre til seg, så han umulig kan si oss nei. Dette er den rette gudsdyrkelse, som består i å tilbe Faderen i ånd og sannhet, fordi det fremgår av sannhetens Ånd, som bor i oss og virker i oss. Ja, det skulle være stort om denne vei måtte bli kjent av oss!

 

Andres feil – ene feil

(Hentet fra samme blad!)

 

Det er ikke vanskelig å finne feil både høyt og lavt. Vi har lett for å si at denne og hin burde forbedre seg slik og slik. Vi vet altfor godt når det gjelder andre, men veien er: Først deg selv. Når så de andre ser og føler hva som foregår med deg, så følger de etter.

I gamle dager da fyrstene ennå hadde hoffnarrer, var det engang en konge som var svært oppbrakt over sine undersåtter. De var så slette og ville ikke la seg forbedre, hvor stor møye han enn gjorde seg. Hans hoffnarr mente at det gikk kongen som det var gått piken om morgenen. Hun hadde nemlig også vært svært forarget da hun skurte trappen, fordi den stadig ble skitten igjen. Hun begynte nemlig trappeskuringen nedenfra i stedet for ovenfra.

Kongen forstod dette vink og begynte først med seg selv og deretter med sitt hoff. Da gikk det også snart bedre med folket.

Jesus er Kongen min!

Jesus er Kongen min Guds barn jeg er!

Nå er jeg fri etter 40 års strid!

For Jesus sa ja, da jeg ettergav alt.

For ordet om korset er vel en dårskap

for dem som går fortapt!

Men for oss som blir frelst

er det en Guds kraft! Amen!

                   Leif Klungseth.

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

E-post til redaktør kan sendes til: post(a)haugianeren.net