Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: logo

NR. 2

MARS 2016

73. ÅRG.

Luthers 95 teser

 

Da Luther på Allehelgensdag 31. oktober 1517 slo opp de 95 teser mot avlatshandelen på slottskirkedøren i Wittenberg, så var dette i troskap mot Guds Ord og i håp til at Den Katolske Kirke lot seg reformeres. Vi vet hvordan det gikk!

Er det så grunn til å ta disse 95 teser frem igjen i dag i håp om at Den Norske Kirke, som kaller seg «Luthersk» lar seg reformeres? Ja!

Vi har i dag en annen «avlatshandel» som pågår i kirken, den ubetingede og billige nåde som forkynnes og som fører sjelene, ikke til Kristus, men til helvete! Det siste skudd på denne «stamme» er: Likekjønnet «ekteskap» og velsignelse av synd som Guds Ord (Jesus) kaller «en styggedom» 3 Mos. 18, 22 og 20, 13.

Nå ville neppe Luther ha brukt tid og krefter på biskoper og kirkestyre som er så hinsides all bibelsk sannhet og kristen fornuft, som vi ser i dag. Han ville som Jesus ha startet blant de enfoldige fiskere og lekfolk, som også Hauge gjorde. Nå gir vi ordet til Dokter Martin Luther:

Av oppriktig kjærlighet og iver for å bringe sannheten for lyset vil den ærverdige fader, Dr. Martin Luther, mester i de frie kunster og den Hellige Skrift, læremester ved Høyskolen i Wittenberg, samme steds offentlig drøfte nedenfor stående. Han ber dem, som ikke nærværende kunne skifte ord med oss om dette, at de ville gjøre det skriftlig på avstand. I vår Herres Jesu Kristi navn. Amen.

 Les mer her.

Nyevangelismen

Av E. O. Mørstad.

Del 4.

 

At noe slikt kunne la seg gjøre i den utstrekning, som er skjedd, og at så mange dyktige, lærde og begavede menn kunne bli fanget og innviklet i en slik fordervelig og fryktelig villfarelse, er helt utrolig; men igjen og igjen må vi minnes apostelens ord (1 Kor.2,14): "det naturlige menneske fatter ikke de ting, som hører Guds Ånd til; for de er ham en dårskap, og han kan ikke kjenne dem, thi de bedømmes åndelig."

Les mer her


Haugianismens  Tid

(1796 – 1850)

Fra Heggtveits Kirkehistorie.

Del 10

 

Det varte ikke lenge før Hauges virksomhet ble utvidet. Hans brennende kjærlighet og omsorg for sjelenes frelse drev han stadig til mer og mer omfattende virksomhet. Fra sommeren 1797 til høsten 1804 reiste han rundt i landet som vekkelsespredikant, og der var bare få egne, uten at han gjestet dem en eller flere ganger. Han vandret i disse år på sin fot mange hundre mil, ofte gjennom uveisomme egner og ødemarker, utsatt for kulde og nød, ikke sjelden med brød av bark til mat, og holdt allikevel to, tre, ja inntil fire oppbyggelser om dagen for dem, som flokket seg om ham. Når det ryktes at han var underveis, strømmet mange til eller fulgte ham fra et sted til et annet. Han var den gang en mann i sin kraftigste alder, ca 65 tommer høy, (165cm), sterkbygget og bredvoksen, med gult hår, brunt skjegg rundt omkring det ellers barberte ansikt, ikke rett store, livlige blå øyne og et ansikt det lyste godhet, vennlighet og kjærlighet av. 

 Les mer her


Mange etterkommere av sefardiske jøder i Norge

Av Grethe Tangen Olsen Exodus Nord

 

At også de sefardiske jødene må få komme hjem til Israel, er et tema som ikke minst Exodus Nord har øynene på. Vi er nå blant annet hovedarrangør for konferansen i Negev med Israelske professorer som har mest kunnskap om dette temaet.

Les mer her

Det var til gagn for deg og meg at Jesus gikk bort

Evangeliet på 4. søndag etter Påske.

Joh. 16, 5 – 15.

 

  Men nå går jeg bort til ham som utsendte meg, og ingen av eder spør meg: Hvor går du hen? Men fordi jeg har talt dette til eder, har sorg fylt eders hjerte. Men jeg sier eder sannheten: Det er til gagn for eder at jeg går bort; for går jeg ikke bort, da kommer talsmannen ikke til eder; men går jeg bort, da vil jeg sende ham til eder. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom: om synd, fordi de ikke tror på meg; men om rettferdighet, fordi jeg går til min Fader, og I ser meg ikke lenger; men om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt. Jeg har ennå meget å si eder; men I kan ikke bære det nå. Men når han, den sannhets Ånd, kommer, skal han veilede eder til hele sannheten; for han skal ikke tale av seg selv, men hva som helst han hører, skal han tale, og de tilkommende ting skal han forkynne eder. Han skal forklare meg; for han skal ta av mitt og forkynne eder. Alt hva Faderen har, er mitt; derfor sa jeg at han skal ta av mitt og forkynne eder.

Les mer her


Epistelen for Påskedag

Fra Hans N. Hauges Postille

1 Kor. 5, 7 - 8.

 

  Rens derfor ut den gamle surdeig, så I kan være en ny deig, likesom I er usyrede; for også for oss er vårt påskelam slaktet, Kristus. La oss derfor holde høytid, ikke med gammel surdeig, heller ikke med ondskaps- og sletthets- surdeig, men med renhets og sannhets usyrede brød! 1 Kor. 5, 7 - 8.

 

Rens ut verden og kjødets surdeig.

En liten surdeig syrer deigen hele. Det går ei an sitt hjerte her å dele;

En liten lyst, det ganske verdslig gjør: Vil du i ett, deg etter verden føye,

Hun skal i alt, deg under åket bøye, En træl, som før.

Les mer her

Hvorfor hater verden de kristne?

 

Og I skal hates av alle for mitt navns skyld. Mat. 10, 22.

Luther del 2, Iena, s. 271.

 

Det hellige kristelige folk kjenner man på korsets helligdom. Det må nemlig lide alskens elendighet, alskens forfølgelse, fristelse og ondskap av djevelen, verden og kjødet, innvortes være redd, frykt og forskrekket, utvortes være underkastet armod, forakt og sykdom, for at det kan komme til å ligne sitt hode, Kristus. Årsaken til dette er ene og alene den, at de holder fast ved Kristus og Guds Ord, og således må de lide for Kristi skyld. De skulle være gudfryktige, stille og lydige til å tjene sin øvrighet og alle mennesker og ikke tilføye noen noe ondt. Ikke desto mindre er der ingen mennesker på jorden krets som forfølges med et så bittert hat! De må ta til takke med å kalles jøder, hedninger og tyrkere, kjettere, svermere, djevler, kort sagt settes i klasse med de ugudeligste, forakteligste og fordømmelsesverdige mennesker på jorden, så at man tror å gjøre Gud en tjeneste ved å jage dem bort, forvise dem, pine og plage, henge og halshugge dem. Ingen har medlidenhet med dem. Tørster de så skjenker man myrra og galle til dem, og dette gjør man ikke fordi de er horkarer, mordere, tyver eller skjelmer, men fordi de ville ha Kristus alene og ingen annen Gud. Hvor du nå ser og hører mennesker som slik hates av verden, så vit, at der er Kristi menighet. Mat. 5, 11.

 


 

  I Himmelen jeg ser en skatt!

Tone: Av høyheten opprunnet er.

I Himmelen jeg ser en skatt, Et klenodie som er opp satt,

Men hvem skal det tilhøre? Skal det tilhøre dem især,

Som stoler på sin visdom her Og kjødets vilje gjøre?

O nei, De ei Får den Gave, De, som have

Verdens glede Og i evighet skal gråte.

 

Jeg spørrer da, hvem får den skatt? Jo det er de,

Som dag og natt For nådens dør må ligge,

Som kjenner her sin sjelenød, Og som for Kristi blod og død

Om nåde Herren tigger. Kun de, Som ser Her er sin våde,

Skal av nåde, Den erlange, De skal hist for Thronen prange.

 

La det da rett oppmuntre deg, O sjel som går her idelig

Med et bedrøvet hjerte, Som kjenner fiendens makt

Og ofte nesten er forsagt Uti din jammers smerte,

O bed, Og let, Du skal finne Vei og vinne

Ærens Krone, Som alt blinker for Guds Throne.

 

Tenk, stunden snart for hånden er, At du skal,

Fri for alt besvær, I ærens rike prange,

Snart løses alle trengslers bånd Snart skal du med en freidig ånd

Istemme frydesanger, Og du, Som nu Sår med Sukke,

Du skal plukke Gledens druer, Når du din forløsning skuer.

                                                                  Th. Grønland

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

E-post til redaktør kan sendes til: post(a)haugianeren.net