Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: logo

NR. 3

MAI/JUNI 2016

73. ÅRG.

Luthers 95 teser

2. del.

 

Vi omhandler nå tesene fra 31 til og med 65.

31.  Så sjelden som en sann angrende er, likeså sjelden er også en som virkelig tildeler avlat, det vil si, han er uhyre sjelden.

32.  De som mene at de ved avlatsbrevene er sikre på sin salighet, ville bli evig fordømt med deres læremestre.

 Les mer her.

Nyevangelismen

Hentet fra Elling Eielsen og DELK i Amerika.

Del. 5.

 

Hva som enn måtte mangle i den nye erkjenneslse hos disse i den nevnte retning, "en krets påvirket av Ellingianere", det vil nok komme med tiden, mener Muus, og dette har han visselig rett i. Erfaringene har til alle tider vist, at er man først kommen ut på dette nyevangelismens skråplan, så går det ustanselig videre, med mindre man ved Guds  nåde i tide får se sin villfarelse og vender om, dette er allikevel svært sjelden tilfelle. Villfarelsen vil ete om seg som dødt kjød, og "en liten surdeig gjør hele deigen sur".

Les mer her


Lektien på Maria budskapsdag

Fra Hans Nielsen Hauges Postille.

Es. 11, 1 – 10.

   

Men en kvist skal skyte fram av Isais stubb, og et skudd fra hans røtter skal bære frukt. Og Herrens Ånd skal hvile over ham - visdoms og forstands Ånd, råds og styrkes Ånd, den Ånd som gir kunnskap om Herren og frykt for ham. Han skal ha sitt velbehag i frykten for Herren. Han skal ikke dømme etter det hans øyner ser, og ikke skifte rett etter det hans ører hører, men han skal dømme de små i samfunnet med rettferdighet og skifte rett med rettvishet for de saktmodige på jorden. Han skal slå jorden med sin munns ris og drepe den ugudelige med pust fra sine lepper. Rettferdighet skal være beltet han har om livet, og trofasthet belte om hans hofter. Da skal ulven bo sammen med lammet, og leoparden legge seg hos kjeet. Kalven og den unge løven og gjøfeet skal holde seg sammen, og en liten gutt skal gjete dem. Ku og bjørn skal beite sammen, og deres unger legge seg ned sammen. Løven skal ete halm som oksen. Diebarnet skal lege ved hoggormens hule, og det avvendte barn skal rekke sin hånd ut over basiliskens hull. Ingen skal gjøre noe ondt og ingen ødelegge noe på hele mitt hellige berg. For jorden er full av Herrens kunnskap, likesom vannet dekker havets bunn. På den tid skal hedningefolkene søke til Isais rotskudd, som står som et banner for folkeslag. Og hans bolig skal være herlighet.

 Les mer her

Haugianismens tid

Fra Heggtveits kirkehistorie 1796 - 1820

Del. 11.

 

Hans venn, stortingsmann Michel Grøndahl, skriver om dette følgende: «Hvor Hauge merket spor til, at folket, likesom de fra Berøa, mottok Ordet med beredvillighet, så man at han gledde seg, som når et barn har fått en julegave, og når han ble informert om at villfarelse hadde sneket seg inn blant de oppvakte, så man tårer trille fra hans øyner, så at man kunne liksom lese fra hans ansikt hva som lå ham på hjertet.

Les mer her


En sann kristen sionist

Min far, Per Faye-Hansen, 100 år.

Hentet fra ISRAELS RØST.

Av Gro Faye-Hansen Wenske

 

Om min far, Per Faye-Hansen, hadde levd nå, ville han ha fylt 100 år den 12. april.
Også min mor hadde fylt 100 år. Hun den 14. juli.

I denne anledning har jeg lyst til å skrive litt om hvor mye min far har betydd for meg, og hva han har lært meg. Først og fremst lærte han meg å bli glad i Bibelen, i Jesus og i Israel. Tidlig fortalte han meg at om jeg ville være en kristen, måtte jeg være forberedt på å få motstand, ja,
kanskje til og med stå alene i flere saker. Han understreket at det ikke alltid var de fleste som hadde rett. En kristen må ofte gå mot strømmen. "For", sa han, "det står i Gal. 1,10: Søkte jeg ennå å re mennesker til lags, da var jeg ikke Kristi tjener." Det var viktigere å lyde Gud enn mennesker. Det gjaldt å søke Guds vilje i alle ting.

Les mer her


Hva Johan Arndt drømte på sitt sykeleie i 1605

«Jeg drømte», begynte Arndt sin fortelling, at jeg var på en lang reise i et land som ennå var fullstendig udyrket. Jeg bar en stor vandringsstav og en pilegrimsdrakt og gikk hurtig og utrettelig opp de bratteste fjell.

Les mer her

ÅPENT BREV TIL BISKOP HALVOR NORDHAUG

Kjære Nordhaug.

Under kirkemøtet i Trondheim i april stemte du for innføring av liturgi for inngåelse av "ekteskap" mellom likekjønnede. Skriftens alvorlige tale om homoseksuelle synder kjenner du. I forkant av kirkemøtet begrunnet du ditt standpunkt med at kirken hadde debattert denne saken lenge nok. Nå var det på tide å få lagt den bak seg og komme videre. Det måtte bli ro omkring saken ute blant folket og i kirken. Derfor stemte du som du gjorde. 

Jeg kan ikke annet enn tenke på rettsaken mot Herren Jesus. Den romerske landshøvdingen Pontius Pilatus foretok et grundig forhør av mannen fra Nasaret. Han kom til følgende konklusjon: Jeg finner ingen skyld hos denne mann. Dere har ført fram for meg denne som en folkeforfører. Og se, nå har jeg forhørt ham i deres nærvær. Men jeg har ikke funnet denne mann skyldig i noe av det dere anklager ham for. Han har ikke gjort noe som fortjener døden.

Pilatus ville gjerne gi Jesus fri. Han fant ingen dødsskyld hos ham. Men de trengte på med høye rop og krevde at han skulle korsfestes.  Og deres skrik fikk overtaket. Pilatus felte da den dom at det skulle skje som de krevde.   Han var klar over hva han burde ha gjort, men gjorde det motsatte. Han dømte Jesus til døden og lot ham korsfeste. For å skape ro blant det politisk-religiøse lederskapet og folket i Jerusalem gjorde han det. 

Slik også med deg, Nordhaug. For å skape ro blant høyrøstede grupperinger i folk og kirke fant du det hensiktsmessig å stemme for det du visste var galt. Dette er din store ulykke! Tenk om du hadde vært lydig og handlet i samsvar med Guds ord! Tenk om du hadde holdt fast ved Sannheten! Da ville Sannheten ha gjort deg til en frigjort Herrens tjener, en sann hyrde for Kristi levende menighet, sannhetens støtte og grunnvoll. og en veileder til frelse for villfarne mennesker. Ved din ulydighet er du blitt en blind veileder for blinde, og når en blind leder en blind, faller de begge i grøften. Ved ditt svik mot Guds ord er du med å legge Norges kirke i grus.   

Med sorgfullt hjerte,

Per Kørner 


Årsmøte i Det Haugianske Vennesamfunn

Romerike i tiden 1. juli til 3. juli.

 

Fredag 1. juli samtalemøte i Halvor Bjørkgardens hjem, formiddag og ettermiddag.

Lørdag 2. juli Årsmøtesaker i Ludvig Rønolds hjem, formiddag, møte ettermiddag.

Søndag 3. juli Nattverdsgudstjeneste formiddag og møte ettermiddag.

Klokkeslett blir fastlagt senere. Ring tlf. 53500898 eller 93030803.

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

E-post til redaktør kan sendes til: post(a)haugianeren.net