Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: logo

NR. 1

FEBRUAR 2017

74. ÅRG.

Evangeliet på 6. søndag etter hellige tre kongers dag

Fra Hans Nielsen Hauges Postille.

Mat. 17, 1 – 9.

 

Og seks dager deretter tok Jesus Peter og Jakob og hans bror Johannes med seg og førte dem avsides opp på et høyt berg. Og han ble forvandlet for dem, og hans ansikt skinte som solen, og hans klær ble hvite som lyset. Og se, Moses og Elias viste seg for dem og talte med ham. Da tok Peter til orde og sa til Jesus: Herre, her er det godt for oss å være; vil du, så skal vi gjøre tre boliger her, en til deg og en til Moses og en til Elias. Mens han ennå talte, se, da ble de overskygget av en lysende sky, og se, det kom en røst fra skyen som sa: Denne er min Sønn, den elskelige, i hvem jeg har velbehag; hør ham! Og da disiplene hørte det, falt de ned på sitt ansikt og fryktet meget. Og Jesus gikk frem, rørte ved dem og sa: Stå opp, og frykt ikke! Men da de oppløftet sine øyne, så de ingen uten Jesus alene. Og da de gikk ned av berget, bød Jesus dem og sa: I skal ikke fortelle noen om dette syn, før Menneskesønnen er oppstanden fra de døde.

 Les mer her.

Brev til Tollef og

Thora Aaraas

Fra Knud Stensland.

 

Stensland den 13 de Juni 1918.

Til Tollef og Thora Aaraas.

 

Kjære søsken! Herrens fred hvile over dere i vår Herres Jesu navn.

Tusen takk for samværet i Kristiania, det var dyrebart for oss vestlendinger, det samme tror jeg det var for de andre også.

Les mer her


Haugianismens tid

Fra Heggtveits Kirkehistorie

1796 – 1820

Del 15.

 

Den påvirkning, Samson Traae fra Hardanger mottok av Hauge, skildrer han slik: «Kort tid deretter var Hauge kommen til Bergen. Jeg traff ham hos en gammel bekjent. Da han begynte å tale Guds Ord, ble mitt hjerte beveget med stor forundring over hans kjærlighet og milde sinn, for jeg hadde aldri hørt noen tale slik som han.

 Les mer her

GUDS JULEBUDSKAP TIL VERDEN ADVENT 2016

I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds Navn. Amen.

Den himmelske høytid står for døren. Universets allmektige Skaper og Herre lar seg føde av en fattig jomfru i den vesle byen Betlehem i Judea. Verdens barn kaller det et vakkert eventyr. For Guds barn det mest dyrebare som har hendt på vår jord.

 Les mer her


En kort avhandling

Av Tollef Aaraas.

Del. 2

 

Så tror jeg, ingen er en kristen med mindre han drives av Guds Ånd, som Paulus lærer. Så mange som drives Guds Ånd, disse er Guds barn. Rom. 8, 14. Om noen ikke har Kristi Ånd, denne er ikke hans. Rom. 8, 9.

Bønnen må stadig øves av en kristen. Den skal være liksom åndedrettet eller pulsen for det indre liv! Opphører den, inntrer den åndelige død.  

Les mer her

Det himmelske såkorn

Evangeliet på 5. s. etter Kristi åpenbaring

 

En annen lignelse fremsatte han for dem og sa: Himmerikets rike er likt et sennepskorn som et menneske tok og sådde i sin åker. Det er vel mindre enn alle andre frøkorn; men når det vokser opp, er det større enn maturtene og blir til et tre, så himmelens fugler kommer og bygger rede i dets grener. En annen lignelse sa han til dem: Himmerikets rike er likt med en surdeig som en kvinne tok og skjulte i tre mål mel, inntil det ble syret alt sammen.

Alt dette talte Jesus til folket i lignelser; og uten lignelser talte han ikke til dem, for at det skulle bli oppfylt som er talt ved profeten, når han sier: Jeg vil opplate min munn i lignelser (Sal. 78, 2); jeg vil utsi det som har vært skjult fra verdens grunnvoll ble lagt. Mat. 13, 31 – 35.

Les mer her


                        Sagt etter «Kirkemøtet»

Professor Ivar Kristianslund har følgende sannhets ord å si om Dnk’s tilstand.

En prest i Dnk bør etter min mening gjøre det som Ludvig Nessa gjorde, og som han anbefalte andre å gjøre, nemlig PREKE SEG UT av kirken. Fortell menigheten at Kirkemøte-flertallet, biskopen, kolleger, osv. er kvalifiserte vranglærere, som ikke har noe å gjøre i det hele tatt som ledere i en kristen kirke! Da vil kanskje noen våkne. Hvis det blir rettssaker ut av det, er det bare bra! For biskopene er korrupte! Dnk har sine grunn-dokumenter forankret i norsk lov! Loven må enda en gang bøyes, dersom vranglærerne skal vinne. Da vil ondskapen også komme fram på denne måten. Men kanskje det ikke er så mange prester igjen som både har rent mel i posen selv, og som også tør å si det som Herren pålegger sine hyrder å si?

 

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

E-post til redaktør kan sendes til: post(a)haugianeren.net