Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: logo

NR. 3

MAI/JUNI 2018

75. ÅRG.

Evangeliet på 3. søndag etter trefoldighet

Fra Hans N. Hauges Postille.

Luk. 15, 1 – 10.

 

Men alle tollere og syndere holdt seg nær til ham for å høre ham. Og fariseerne og de skriftlærde knurret seg imellom og sa: Denne tar imot syndere og eter med dem! Men han talte denne lignelse til dem og sa: Hvilket menneske iblant eder som har hundre får og mister ett av dem, forlater ikke de ni og nitti i ørkenen og går etter det tapte, inntil han finner det? Og når han har funnet det, legger han det på sine skuldrer med glede. Og når han kommer hjem, kaller han venner og naboer sammen og sier til dem: Gled eder med meg; for jeg har funnet mitt får som var tapt! Jeg sier eder: Således skal det være mer glede i himmelen over én synder som omvender seg, enn over ni og nitti rettferdige som ikke trenger til omvendelse. Eller hvilken kvinne som har ti penninger og mister én penning, tenner ikke et lys og feier huset og leter med flid inntil hun finner den? Og når hun har funnet den, kaller hun sine venninner og nabokvinner sammen og sier: Gled eder med meg; for jeg har funnet den penning som jeg hadde mistet! Således, sier jeg eder, skal det være glede for Guds engler over én synder som omvender seg.

 Les mer her.

Avsløring

AV ANTI-ISRAEL-MENTALITETEN I KIRKEN, TEOLOGIEN OG ISRAELSMISJONEN

Et svar en utfordrin fra vår tids skriftlærde

Av sjømannsprest Per Faye Hansen,

Haifa, Israel. «For Sions skyld vil jeg ikke tie, og for Jerusalems skyld vil jeg ikke være stille, før dets rettferdighet går fram -!»

Es. 62, 1.

Les mer her


Hans N. Hauges, Reiser,

viktigste Hendelser og Tildragelser

 

Om de forskjellige større og mindre religions-Partier.

Del 2.

I Christiania traff jeg også en englender, som bekjente seg til den reformerte kirke, især etter Calvins lære. Da vi begge var føyelige og elsket hverandres alvorlige gudsfrykt og moralitet, så strebet vi begge å vinne hverandre og hadde atskillige samtaler med hverandre.

  Les mer her

Haugianismens tid

1796 – 1850

Fra Heggtveits kirkehistorie – Del 23.

 

I samme bygd bodde det ved slutten av det attende århundrede en bonde ved navn Ole Simonsen Berg. Det oppgis at han var født der i 1769 og ble etter et vilt ungdomsliv, der han var dypt nedsunket i drukkenskap, oppvakt av Hauge under dennes første besøk i Stange 1798.

Les mer her


Om Lovens rette bruk

for en kristen

Fra boken Betraktninger av P. Amlie.

Del 1.

I «Lov og Evangelium» s. 368 til 410, gir Rosenius en lengre utvikling, at de troende er frie fra Loven, hvorav bare følgende punkter skal siteres og belyses: «De, som er blitt døde og fordømte av Loven, så at de har søkt og funnet deres frelse i Kristi forsoning alene, de er aldeles frie fra Lovens salighetsvilkår, eller forpliktelsen til å søke deres rettferdighet og salighet ved Lovens etterlevelse, dermed er de også frie fra Lovens dommer, fri fra Lovens forbannelse, Gal. 3, 13 og dernest er de i forhold til deres tro fri fra Lovens regjering i samvittigheten, eller hva apostelen kaller «Trelldommens ånd til frykt», Rom. 8, 15 og trelldommens åk, Gal. 5, 1 samt fra de kvaler og lidelser som er forent med dette.

Les mer her

Guds frelsende nåde og barmhjertighet

 

Gud sparte ikke sin egen Sønn, men ga ham for oss alle, hvorledes skulle han ikke også nådig gi oss alle ting med ham? Rom. 8, 32.

Luther i Trøstebrevet til Melanchthon.

 

Skal det være løgn at Gud har gitt sin Sønn for oss, så la djevelen eller en av hans engler være et menneske i mitt sted. Men er det sant, hva skulle da all vår tvil og sorger, engstelser og bekymringer være til? – Rett som om Han ikke skulle ville stå oss bi i slike småting, selv om Han har oppofret sin Sønn for oss, eller som om djevelen skulle være sterkere enn Han. Dere sier, at dere nok kan våge å sette deres liv til, men at dere likevel er bekymret for menigheten og dens sak. Men hva den angår, da er jeg ikke det minste bekymret, men tvert imot ganske rolig og vel til mote.

For jeg vet, at denne sak er god og rettferdig, og det som er enda mer: At den er selve Kristi og Guds sak, som ikke har trang for å være engstelig og redd for sine synders skyld, slik som jeg arme og elendige stakkar må blekne og beve for mine. Derfor står jeg ganske uforferdet og ser på mine fiender og vil ikke koste noen stokkeslag på dem med all deres vrede og trussel. Faller vi, faller Kristus også, Han som er verdens Hersker. Om Han også falt, så ville jeg likevel heller falle med Kristus enn bli stående med Keiseren.


Brev til Tollef Aaraas

Stensland den 23. mai 1918.

Til Tollef O. Aaraas

 

Kjære broder i Herren.

Den treenige Gud være fremdeles eders tilflukt og styrke i liv og død.

Eders kjære brev av 14. dennes, har jeg mottatt, og jeg takker så meget for dette, at de ville komme meg i hu. Dere skriver om møtet. Vi har gjort oss en bestemmelse om Herren vil gi oss liv og helse til å ta av sted til Kristiania den tid dere måtte bestemme. Jeg har nylig talt med S. Hammersland og Nils Berge om dette. Det kan hende som de bemerker, at det kan bli det siste møtet, vi vet ikke mere, når de eldre faller bort, da ser det ut til, ja, med en viss vemod må jeg spørre, hvem kommer til å fylle deres plass?

Så er det ikke av veien å benytte tiden mens den er å få. Jeg tenker det kommer til å ordne seg så at det går an. Vi kan ta litt mat og kost med oss, så tror vi at det ikke er Herrens vilje imot å komme sammen, for å få smuler til en livsreise-tæring på denne vår ørkenvandring gjennom tidens natt. Her er nok av det som vil kjølne oss ut innvortes og utvortes. Det er sant hva Linderot synger: Hindringer er mange, gjør motstand, min sjel, Satan ei Nåden deg unner!

Dette å komme sammen har for Herrens folk, vært et velsignet gode, og jeg har sett fra Hauges tid når de gudelige forsamlinger stanset, da dalte ilden. Måtte Herren få velsigne det så for oss at vi måtte få komme sammen også denne gang, og at dette måtte bli til Hans ære, og våre sjeler til gavn og velsignelse, denne nåde gi oss Herren for Jesu skyld. Amen!

Ole Hansen Drønen har vært svak i den siste tid. Der var noen venner til Engesund og Fitjar i Pinsehelgen, men vi her nord var ikke. Hadde vi ikke hatt Sankthans turen i utsikt så tenker jeg vi hadde måttet dra av sted.

Nå har jeg nedført våres tanker om møtet, og jeg vil sende eders brev til O. Drønen, måtte Herren gi ham krefter til å ta av sted om møter blir bestemt, han er en meget elskelig venn, og jeg synes at han er en særdeles Gud-hengiven sjel.

Så mente også Hans Dahle å komme seg av sted, han mente som de skriver om, våge noe på Vårherre. Det ville bli en stor glede å slå følge denne gang. Herren måtte så gi oss alle, nåde og krefter til dette og være vår følgesvenn og leder i liv og død.

Så må dere hilse så meget til eders hustru, Tora, til like Ingeborg Sauer. Dere hilses fra min hustru og mor. Sist fra meg eders yngste broder og venn.

                                                                                   Knud Stensland

                                                                                   Stensland pr Bergen.


Nye bøker på Boklageret

Nåde og Sannhet er nå trykt i nytt opplag og koster Kr. 120,- uten porto.

Reiser og viktige hendelser av Hans N. Hauge. Kr. 15,-

Hans Nielsen Hauges Postille skal snart i trykken og den vil koste ca. Kr. 280,- u. porto.

 

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

E-post til redaktør kan sendes til: post(a)haugianeren.net