Beskrivelse: logo

 

NR. 1/2

Januar / Februar 2005

62. ÅRG.

Herre, frels oss, vi går under!

4. søndag e. Krist Åpenbaring.

Mat. 8, 23 – 27.

 

            Og han gikk i båten, og hans disipler fulgte ham. Og se, det ble en stor storm på sjøen, så båten ble skjult av bølgene; men han sov. Da gikk hans disipler til ham, vekket ham og sa: Herre, frels oss, vi går under! Og han sa til dem: Hvorfor er I redde, I lite troende? Da sto han opp og truet vindene og sjøen, og det ble ganske blikk-stille. Men menneskene undret seg og sa: Hva er dette for en, som både vindene og sjøen er lydige?

 Les mer her.

BØRRE KNUDSEN UTESTENGT

Hentet fra: ”På Kirkens GRUNN”

 

            Biskop Børre Knudsen talte i Leksand kirke i Sverige 1. august 2004. Tekstene på 9. s. e. pinse handler om de falske profeter.  Prekenteksten var Mat. 7, 15-20.  Der sier Jesus bl. a. at de falske profetene kommer til oss i saueham, men innvendig er de glupske ulver.

Les mer her


Christian Scrivers Levnetsløp.

6. og siste del.

 

            Scriver virket i Magdeburg i 23 år. Da ble det åk som var lagt på denne besjelede mann og olding, hans embetsforretninger som inspektør, for ham mer og mer trykkende da hans lyst var en ustanslig omgang med sin dyrebare Frelser og med lyst til å beskjeftige seg bare med de himmelske ting, men som inspektør måtte han delta i mange verdslige ting.

Les mer her

Hva er enhver biskop og

predikants (hyrdes) ansvar?

 

            Jo det er å preke omvendelse og syndenes forlatelse i Jesu Kristi navn for alle folkeslag, slik som Frelseren befaler i Luk 24, 47, eller som Peter sier i Ap. Gj. 5, 30 – 31: Våre fedres Gud oppreiste Jesus, som I slo i hjel da I hengte ham på et tre; ham har Gud opphøyet ved sin høyre hånd til en fyrste og frelser, for å gi Israel omvendelse og syndenes forlatelse.  Her blir det klart sagt at omvendelse og syndenes forlatelse er en gave som gis!

 Les mer her


De ti Bud før Sinai.

 

            De ti Bud, som tilsynelatende ikke aktes særlig høyt av våre teologer i dag, var kjent før de ble gitt på Sinai. Dette sees dels av den frykt der var for å overtrede dem, og dels av den straff som ble gitt ved overtredelsen!

            Det første og andre Bud ble overtrådt av Farao og menn som hadde falske guder. Over disse holdt Gud dom (2 Mos. 12, 12).

Les mer her

Om broderskapene.

Fra Luthers skift om nattverden og om broderskapene.

 

                                                   INNLEDNING.

            Luther opptrådte åpent mot datidens katolske ”broderskaper”. Disse broderskaper var religiøse foreninger, hvor medlemmene skulle komme sammen til fromme øvelser og gode gjerninger. Den åndelige fortjeneste som herved ble ervervet, skulle da utdeles til de enkelte medlemmer.

Les mer her

Beskrivelse: BD21315_

Den hellige dåp er en herlig

stadfestelse på foreningen med Gud.

Fra Johan Arndts  Den Sanne Kristendom, 5. bok.

 

 I den hellige dåp foregår den åndelige trolovelse, for likesom i ektestanden to er ett kjød slik er også Kristus og kirken ett. Denne hemmelighet er stor; sier Paulus til Ef. 5, 32; jeg taler nemlig om Kristus og menigheten. Men liksom mannen elsker sin hustru, som sitt eget kjød, men før og passer det, likesom også Herren (gjør med) menigheten; for vi er hans legems lemmer, av hans kjød og av hans ben. V. 29 og 30.

Les mer her

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

Kort om Hans Nielsen Hauge kan du lese her.

Her kan du lese andre utgaver av Haugianeren på nett. E-post til redaktør kan sendes til: post@haugianeren.net