Beskrivelse: logo

 

NR. 3 / 4

Mars / April 2006

63. ÅRG.

Frykt ikke!

Evangeliet på 2. Påskedag

Mat. 28, 9 – 15.

 

            Men da de gikk for å kunngjøre hans disipler det, se, da møtte Jesus dem og sa: Vær hilset! Men de trådte til og omfavnet hans føtter og tilba ham. Da sa Jesus til dem: Frykt ikke! Gå av sted, kunngjør mine brødre at de går av sted til Galilea, og der skal de se meg. Men da de gikk av sted, se, da kom noen av vakten inn i byen og fortalte  yppersteprestene alt det som var skjedd. Og de kom sammen med de eldste og holdt råd og ga stridsmennene mange sølvpenninger og sa: Si: Hans disipler kom om natten og stjal ham mens vi sov. Og dersom landshøvdingen  får høre det, vil vi stille ham tilfreds og holde eder sorgløse. Men de tok sølvpenningene og gjorde som de var opplært til. Og rykte om denne sak ble spredt ut blant jødene inntil denne dag.

Les mer her.

Gud Herren

er alene hellig!

 

            Det finnes bare en hellig Gud, det er Himmelens Treenige Gud, Fader, Sønn og Hellig Ånd. Som kristne skal vi bare forholde oss til Ham, alle endre guder skal vi hate og sky!

            Det er ufattelig for meg at bekjennende kristne kan stå frem i media og kalle avguder for hellige og mene at vi skal respektere dem. Nei, Guds Ord sier at vi skal hate dem (Sal. 31, 7; 139, 21 - 22), vi skal hate det Gud hater og elske det Gud elsker. Joh. 13, 34.

Les mer her


Epistelen på første søndag etter påske

Fra H. N. Hauges postille.

1 Joh. 5, 4 – 12.

 

For alt det som er født av Gud, overvinner verden; og dette er den seier som  har overvunnet verden, vår tro. Hvem er den som overvinner verden, uten den som tror at Jesus er Guds Sønn? Han er den som kom med vann og blod, Jesus Kristus; ikke med vannet alene, men med vannet og blodet, og Ånden er det som vitner, fordi Ånden er sannheten. For de er tre som vitner i himmelen: Faderen, Ordet og den Hellige Ånd, og disse tre er ett. Og de er tre som vitner på jorden: Ånden og vannet og blodet og disse tre er  ett. Tar vi imot menneskenes vitnesbyrd, da er Guds vitnesbyrd større; for dette er Guds vitnesbyrd at han har vitnet om sin Sønn. Den som tror på Guds Sønn, har dette vitnesbyrd i seg selv; den som ikke tror Gud, har gjort ham til en løgner, fordi han ikke har trodd på det vitnesbyrd som Gud har vitnet om sin Sønn. Og dette er vitnesbyrdet at Gud har gitt oss det evige liv; og dette liv er i hans Sønn. Den som har Sønnen, har livet; den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet.

Les mer her


 

Det evige livs visshet

Fra Scrivers ”Sjeleskatt” 5. bok.

Forts. fra f. nr. Del. 3. 

 

            Så erkjenner jeg nå i dypeste ydmykhet for den høylovede og salige Gud min uverdighet, min uvitenhet, min skrøpelighet og mitt intet og sier av hjertet: Jeg har begynt å tale om Himmelen og Guds utvalgtes, helliges og elskedes salige, evige liv, selv om jeg er støv og aske, 1 Mos. 18, 27, - selv om jeg ennå lever på jorden, ikke vet noe, ikke er noe og ikke klarer noe.

Les mer her


Bønn i krigsnød og imot Tyrkerne (Muslimene)

Fra Paradis Urtegård av Johan Arndt.

 

Herre, allmektige Gud, du sterke, uovervinnelige Konge, du sterke, uovervinnelige Konge over alle konger og Herre over alle herrer, du som har sagt, at der ikke skal falle et hår av vårt hode uten din vilje, - du, som styrer krigene i hele verden, bryter sundt buer, slår sundt spyd og brenner opp vogner med ild, vær du vår hjelp, vår beskyttelse og vår styrke, vår klippe og vår festning, og frels oss og hele kristenheten fra de onde tyrkere (muslimene) og fra alle blodtørstige fiender. Forlat ikke din arvedel, som kalles etter Kristi hellige navn. La din ære bli stor i det høye og i hele verden.

            La der bli fred på jorden og i menneskene et velbehag. La ikke kirker og skoler bli ødelagt, land og folk herjet og ødelagt, der hvor din ære bor. Gi all kristelig øvrighet og deres undersåtter varig fred og enighet. ...

Les hele bønnen her


Georg Spalatins levnetsløp

Del. 5.

Forts. f. f. nr.

 

Så kommer vi nå snart til slutten av Spalatins liv. Men før vi beskriver denne utførlig, vil vi ennå meddele om hans familieliv, det lille vi har kunnet finne om det.

Les mer her

Et ubetinget Evangelium

er stridende mot Den Hellige Skrift,

og har vært og er til stor skade for vårt folk.

Av  Matheus  Holte.

 

            ”Blir en ugudelig benådet, da lærer han ikke rettferdighet; han gjør urett i rettens land og ser ikke til Herrens høyhet”. Es. 26, 10.

            De falske profeter i Det gamle Testamentets tid forkynte ikke den sanne bot. Og derfor trøster de folket med Guds nåde og barmhjertighet uten betingelse. Derfor ble folket styrket i sin synd og avgudsdyrkelse – og ble moden til Guds dom. De få sanne profeter sørget over dette. I hellig nidkjærhet forkynte de botens vei. Derfor ble de hatet, forfulgt og drept.

            Hvorfor lot Gud Satan få lov til å utruste falske profeter? Av to viktige årsaker: Til straff for de mange som ikke ville tro sannheten og bøye seg for den – og for det andre til en prøve for dem som elsker sannheten. 5. Mos. 13, 3 og 2 Tes. 10, 11.

            Slik også i vår tid:

            I over hundre år har det vært mange falske profeter som har forkynt et ubetinget Evangelium. De sørgelige frukter av dette er en verdsliggjort kristendom. Gudsbegrepet er blitt forfalsket i og med at Guds vrede over synden og de ubotferdige blir fortiet  - boten er helt fremmed for de fleste – og derfor er kjærligheten til Guds Bud borte. Det er kun den botferdige flokk i vårt land som gråter over frafallet i lære og liv. Måtte du og jeg være en av dem.

            ”Syndenes forlatelse er vesentlig betinget av disse to ting: en hjertelig sorg over synden og en inderlig lengsel etter Guds nåde. Der hvor disse to ting ikke er til stede, kan Gud heller ikke forlate synden”. (Dette er en del av den fakultetserklæring som ble offentliggjort i 1856 av professorene Kaspari, Diedrichson, Niesen og Johnson.)

            ”De farligste av de falske profeter er de som gjør himmelens vei bred og styrker sjeler med salighets håp til de våkner i helvete”. (Pontoppidan.)

 

Beskrivelse: BD21315_

 

Lars Linderots Huspostille

 

            Denne Postille er nå ferdigtrykket og klar for salg fra boklageret til en pris av Kr. 380,- pr. stk. Den veier 1, 2 kg. Så det blir ganske mye porto å betale for hver. Det svarer seg å bestille for flere, om en vet om andre som skal ha den. Ellers så hadde vi den glede å reise til Østlandet og Sørlandet og levere ut Postillen. Vi hadde møte på Romerike 11 og 12 mars og i Fredrikstad 15. mars. Det var en velsignelse å møte igjen vennene og kjenne åndsforeningen med dem. Vi merket Guds nåde, godhet og nærhet under samværene. Gud velsigne dere alle som vi møtte på turen. Vi ba Gud om godt vær på turen og hadde et strålende være hele veien like til det var 5 km igjen hjem, da begynte det å duskeregne! Men vi måtte takke Gud som hadde bevart oss hele veien og gitt oss godt vær.

 

                                                                                                    Trygve Einar og Ingrid Gjerde. 

 

Beskrivelse: BD21315_

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

Kort om Hans Nielsen Hauge kan du lese her.

Her kan du lese andre utgaver av Haugianeren på nett. E-post til redaktør kan sendes til: post@haugianeren.net