Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: logo

NR. 4

AUGUST 2016

73. ÅRG.

De åndelige røvere

13. søndag etter trefoldighet.

Luk. 10, 23 – 37.

 

  Og han vendte seg særlig til sine disipler og sa: Salige er de øyne som ser det I ser; for jeg sier eder: Mange profeter og konger ville se det I ser, og har ikke fått se det, og høre det I hører, og har ikke fått høre det. Og se, en lovkyndig sto opp og fristet ham og sa: Mester, hva skal jeg gjøre for at jeg kan arve evig liv? Men han sa til ham: Hva er skrevet i loven? Hvorledes leser du? Men han svarte og sa: Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din styrke og av hele ditt sinn; og din neste som deg selv. Da sa han til ham: Du svarte rett, gjør det, så skal du leve. Men han ville gjøre seg selv rettferdig og sa til Jesus: Hvem er da min neste? Men Jesus svarte og sa: Et menneske gikk ned fra Jerusalem til Jeriko, og han falt blant røvere, som både tok klærne av ham og slo ham og gikk bort og lot ham ligge halvdød. Men det hendte at en prest dro samme vei ned, og han så ham og gikk forbi. Likeså en levitt som kom til stedet; han så ham, men gikk forbi. Men en samaritan som var på reise, kom til ham; og da han så ham, ynktes han inderlig, og han gikk bort til ham, forbandt hans sår og helte olje og vin i dem, og løftet ham opp på sitt eget dyr og førte ham til et herberge og pleide ham. Og den neste morgen da han reiste bort, tok han to penninger frem og ga verten og sa til ham: Plei ham! Og dersom du bruker noe mer, vil jeg betale deg det når jeg kommer igjen. Hvem av disse tre tykkes deg å være hans neste som var falt blant røvere? Men han sa: Den som gjorde barmhjertighet imot ham. Da sa Jesus til ham: Gå du bort og gjør likeså!

 Les mer her.

Nyevangelismen

Fra Mørstads bok om E. Eielsen og DELK i Amerika – del 6.

 

  «Ja, som jeg før har sagt, at mange forføres fra denne vei i disse tider og ikke minst de ubefestede sjeler. Det har sørgelige eksempler sagt oss. For den vei, som Gud må bruke for å få oss ned i selvprøvelse, den koster for kjødet, som i sin egenkjærlighet er straks ferdig og tror seg så god og oppriktig. Det smaker for sansene å kaste seg på forsoningen uten å komme til den fortsettende, daglige ransakelse, som bringer erkjennelse og levende trang, også bekjennelse, og bevarer fra formastelse og åndelig hovmod.

Les mer her


Evangeliet på 14. søndag etter Trefoldighet

Fra Hans Nielsen Hauges Postille.

Luk. 17, 11 – 19.

 

Og det skjedde på vandringen til Jerusalem at han dro midt gjennom Samaria og Galilea. Og da han kom til en by, møtte han ti spedalske menn, som sto langt borte. Og de ropte høyt og sa: Jesus, mester, forbarm deg over oss! Og da han så dem, sa han til dem: Gå bort og vis eder for prestene! Og det skjedde mens de gikk bort, at de ble renset. Men én av dem vendte tilbake, da han så at han var helbredet, og priste Gud med høy røst, og han falt på sitt ansikt for hans føtter og takket ham: og han var en samaritan. Da tok Jesus til orde og sa: Ble ikke de ti renset? Men hvor er de ni? Fantes det da ingen som vendte tilbake for å gi Gud ære uten denne fremmede? Og han sa til ham: Stå opp, gå bort, din tro har frelst deg!

 Les mer her

Haugianismens tid

Fra heggtveits kirkehistorie 1796 – 1820. Del. 12.

 

Før og etter sine oppbyggelser talte Hauge med noen av de tilstedeværende, ja søkte kanskje mest å påvirke gjennom samtaler der han la for dagen en enestående begavelse, et stort kjennskap til sjelelivet i sin alminnelighet og de forskjellige sjelstilstander i særdeleshet, samt en merkelig evne til liksom å gjennomskue folk og en sjelden gave til å visdomsfullt og forstandig å behandle hver enkelt på den rette måte. Når han kom inn i et hus, pleide han ofte å spørre: Lever de så vel her? Og vakte ved dette alvorstanker.

Les mer her


GUDS HELLIGE KJÆRLIGHET

Av Per Kørner

Det tales og skrives mye misvisende om Guds kjærlighet. Er det riktig slik det ofte hevdes, at alle mennesker er elsket av Gud? - Det er en farlig og ubeskyttet måte å uttrykke seg på, og kan føre til at vi ikke tar Guds bud på alvor. Man kan tillate seg å leve etter sine lyster og egen vilje og trøste seg med å være elsket av Gud.

Les mer her


Luthers 95 teser - 3. del

 

            Vi skal nå omhandle 3. og siste del av Luthers 95 teser. Det er 499 år siden at han slo disse opp på slottskirkedøren i Wittenberg Allehelgensdag. Det hele var et velgrunnet protestskriv mot avlatshandelen, og dette ble starten på Reformasjonen.

 Les mer her

En ekte Sionist

Av Gro Wenske

Del 2.

Men min far mente at vi kunne ikke behandle jødene som hedninger. Det er vi som er hedninger, og vi ikke tvinge jødene inn i alle våre forskjellige kirker og menigheter, gjøre de til lutheranere, eller pinse-venner, baptister eller metodister. osv. For da vil jødene bli like oppsplittet som vi kristne er. mente han. Jesus må tilbake inn i synagogen, sa han. Jødene må ikke bli kristne som oss, men messianske jøder. De må holde fast på sin jødedom. Han sa bl.a. at dersom den kristne misjon hadde lykkes, så hadde Bibelen ikke vært sann. For da hadde jødene blitt oppslukt av kirken, blitt assimilert, blitt borte som jøder. I Jer. 31,35-37 står det derimot at så lenge vi har sol, måne og stjerner vil vi også ha et jødisk folk.

Kampen gikk bl.a. om den jødske omskjærelsen. Misjonærene ville at jødene skulle døpes, men at de måtte slutte med å omskjære sine guttebarn. Men da ville de også slutte å være jøder. For det står i 1.Mos. 17, l0 - 11: "Dette er min pakt som dere skal holde, pakten mellom meg og dere og dine etterkommere. Alt
mannkjønn hos dere skal omskjæres. Forhuden skal
omskja.res. og det skal være tegnet på pakten mellom meg og dere."

Ikke mange forsto dette mens min far levde, men i dag holder dette på å forandres. Heldigvis! Jødene har ofte sagt. sa min far: Hitler og misjonærene har forskjellige metoder. men resultatet ville bli det samme: at jødene ville

forsvinne - enten gjennom utryddelse eller assimilasjon. De måtte bli kristne, sa misjonærene. Men Gud har ikke tillatt dette, sa han.

Fordi han opplevde at avisene ikke ville ta imot hans rapporter ha Israel den siste tid av britens palestina-mandat (engelskmennene var jo våre befriere, og vi i Norge kunne ikke forstå at de var så brutale mot jødene), begynte han med et månedlig bibelsk tidsskrift: Karmel som han var redaktør for til sin død.
Der hadde han aldri noe bilde av seg selv. Hans motto var fra John. 3,30: "Han skal vokse, jeg skal avta."

Mange kalte min far en bulldoser. Det kan hende at han var det på flere måter. Jeg er overbevist om at han hadde et sterkt kall fra Gud. Derfor våget han i ung alder å sette sitt liv spill far jødene. Han var med å gjemme jøder under krigen. og hjalp mange over til Sverige. Til sist måtte han selv også flykte med
kone og barn. Men etter han døde fikk han et navn i Yad
Vashem, i Holocaust-museet i Jerusalem som "En rettferdig blant nasjonene".

Da vi innviet sjømanns-kirken i Ashdod kom det en utsending fra Israels Religions-departement, dr. Colby. Han fortalte at det første gratulasjons-telegram til David Ben-Gurion da staten ble
opprettet kom fra min far.

Jeg takker Herren hjertelig for alt jeg fikk og lærte gjennom min far.

 

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

E-post til redaktør kan sendes til: post(a)haugianeren.net