Beskrivelse: logo

 

NR. 5 / 6

Mai / Juni 2005

62. ÅRG.

Den gode Hyrde

 

3. søndag etter Trefoldighet

Joh. 15, 1 – 10.

 

Men alle tollere og syndere holdt seg nær til ham for å høre ham. Og fariseerne og de skriftlærde knurret seg imellom og sa: Denne tar imot syndere og eter med dem! Men han talte denne lignelse til dem og sa: Hvilket menneske iblant eder som har hundre får og mister ett av dem, forlater ikke de ni og nitti i ørkenen og går etter det tapte, inntil han finner det?

Les mer her.

At man i lidelsen også må komme gleden i hu

 

Fra Luthers bok: Trøst for syke og døende.

 

Apostelen Peter gir oss også en trøst, når vi lider og blir forfulgte. Sorgen vil bare vare en liten tid, deretter skulle dere glede dere.

Les mer her


Kristi hellige lidelse

 

Fra boken: Vitnesbyrd av den unge Luther

Andre del.

 

            For det åttende: På dette punkt må man øve seg riktig vel. For nytten av Kristi lidelse beror fremfor alt på denne ting, at mennesket kommer til selverkjennelse, forferdes over seg selv og blir sønderknust. Hvis mennesket ikke kommer til dette, da er Kristi lidelse ennå ikke blitt ham riktig til nytte.

Les mer her


Et gammelt brev fra Elling Eielsen

 

Fra ”Den kristelige Lægmand” 1917.

            Chicago, Ill., 2. januar, 1883.

            Les brevet her

KRITIKKSYKE – DØMMESYKE

 

Til de hovmodssyndene som Gud tar særlig alvorlig, hører kritikksyke og dømmesyke. - Gud står de stolte imot –.  (1 Pet. 5, 5).  Gud er derfor ikke for noe menneske – selv om det er troende – hvis det samtidig fortsetter med sin dømmesyke. Da står Gud imot dette mennesket.

Les mer her


Evangeliet på 3. pinsedag

 

Hans N. Hauge

Joh. 10, 1 - 10.

 

            Sannelig, sannelig sier jeg eder: Den som ikke går inn i fårestien gjennom døren, men stiger over annen steds, han er en tyv og en røver. Men den som går inn gjennom døren, er fårenes hyrde. For ham lukker dørvokteren opp, og fårene hører hans røst; og han kaller sine egne får ved navn og fører dem ut. Og når han har drevet sine får ut, går han foran dem; og fårene følger ham, fordi de kjenner hans røst. Men en fremmed vil de ikke følge, men flyr fra ham, fordi de ikke kjenner de fremmedes røst.

Les mer her

Foreldres bønn for deres barn

 

Fra Johan Arndts Paradis Urtegård.

 

Akk trofaste, kjære Gud og Fader, alle tings Skaper og Oppholder! Jeg takker deg av hjerte  for de livsfrukter, du ved din velsignelse har skjenket meg, og ber deg inderlig, siden du har sagt at du vil gi alle dem Den Hellig Ånd, som ber deg om det. Benåd også mine stakkars barn med Din Hellig Ånd, at Han må opptenne den sanne Gudsfrykt hos dem, som er visdoms begynnelse og den rette klokskap, som det heter det om: Den som gjør Hans Lov blir evig. Velsign dem også med din sanne erkjennelse, bevar dem fra alt avguderi og all falsk lære. La dem vokse opp i den sanne, saliggjørende tro og i all gudfryktighet og bli grunnfestet i den inntil enden.

Gi dem et troende, lydig, ydmykt hjerte tillike med den rette visdom og forstand, så de må vokse og tilta i alder og nåde hos Gud og menneskene. Akk, plant kjærligheten til ditt guddommelige Ord i deres hjerter, så de må være andektige under bønnen og gudstjenesten, ærbødige imot Ordets tjenere, oppriktige mot enhver i sin handel og vandel, bluferdige i oppførsel, tuktige i seder, sanndru i ord, tro i gjerninger, flittig i sine sysler, glade og lykkelige ved å forrette sitt kall, forstandige og redelige i alle ting, saktmodige og vennlige mot alle mennesker.

Bevar dem fra alle den onde verdens forargelser, så de ikke blir forførte ved slett selskap. La dem ikke henfalle til fråtseri, drukkenskap og utukt, så at de ikke skal forkorte sitt eget liv og til og med krenke og bedrøve andre. Vær deres vern i all fare, så de ikke plutselig skal omkomme. La meg ikke ha vannære og skam, men glede og ære av dem, for at også ved dem ditt rike kan formeres og de troendes tall bli stort, og så at de også i Himmelen må sitte ved ditt bord som himmelske oljegrener og ære, love og prise deg med alle utvalgte, ved Jesus Kristus, vår Herre.

Amen. Deretter be den 127. og 128. Salme.

 

Beskrivelse: BD21315_

Pascal og Islam

 

                Den store vitenskapsmann Pascal skrev i verket Pensées: ”Muhammed etablerte sin religion ved å drepe sine motstandere. Jesus bød sine etterfølgere i stedet å gi deres liv for andre.”

 

          John Wesley  sa: ”Gjør alt det gode du kan – på alle de tider du kan – på alle de måter du kan – på alle de steder du kan – så lenge du kan.” 

                                                                             Innsendt av Alfred Johannesen, Danmark.

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

Kort om Hans Nielsen Hauge kan du lese her.

Her kan du lese andre utgaver av Haugianeren på nett. E-post til redaktør kan sendes til: post@haugianeren.net