Beskrivelse: logo

NR. 3/4 

Mai/Juni 2001

58. ÅRG.

For så har Gud elsket verden

2. Pinsedag. Joh. 3, 16-21.

 

            «For så har Gud elsket verden at han har gitt sin Sønn, den enbårne, forat hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud har ikke sendt sin Sønn til verden forat han skal dømme verden; men forat verden skal bli salig ved ham. Den som tror på ham, dømmes ikke; men den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn. Men dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket mer enn lyset; for deres gjerninger var onde. For hver den som gjør ondt, hater  lyset og kommer ikke til lyset, forat hans gjerninger ikke skal bli straffet; men den som gjør sannheten, kommer til lyset, forat hans gjerninger må bli åpenbaret;  for de er gjort i Gud.»

Les mer her.

Om Kristus og har lidt etter sin guddommelige natur?

Martin Luther.

 

            Der blir spurt om det er rett, sanndru og kristelig talt, at Kristus har lidt og er død etter Guddommen, eller den guddommelige natur? Fordi Guddommen ikke er underlagt døden, kan den og verken lide eller dø; for apostelen Peter sier: «Kristus har lidt døden etter kjødet, men er gjort levende etter ånden.» 1 Pet. 3, 18.

Vitnesbyrd av P. Fjellstedt

Herren talte til Moses og sa:

 

Tal til Aron og hans sønner og si: Således skal I si til Israels barn, når I velsigner dem:

Herren velsigne deg og bevare deg!

Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig!

Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!

4 Mos. 6, 22 - 27.

 

Hellige Betraktninger

over

Jesu Kristi Blod

Ved Johan Jakob Segius.

Første betraktning.

 

Hvorfor man skal tenke på Jesu Kristi blod og anstille særegne betraktninger over det.

 

I vet at I ikke med forkrenkelige ting, sølv eller gull, er forløst fra eders forfengelige ferd som er overgitt eder fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod som (blodet) av et ustraffelig og lyteløst lam.   1 Pet. 1, 18-19.

Les mer her

Forholdet til Den norske kirke

 

I intervju med Svein Villy Sandnes i Norge I DAG, og på spørsmål fra denne, går Børre Knudsen ut med et kategorisk nei til om det er rett i den foreliggende situasjon å melde seg ut av Den norske kirke.

Foranledingen er et foredrag holdt av meg ved bibelhelg i Trøndelag der jeg konkluderer med å gi det råd at om ikke spesielle kallsmessige forhold er til stede, bør en gå ut.

Helliggjørelsen og sorg over synden

Fra Scrivers  ”Sjeleskatt”.

 

Gud bor i sjelen.

Sjelen er i Den Hellige Ånds skole, der Han herliggjør Jesus Kristus (Joh. 16, 14), det er: Skildrer Ham med levende farver, fremstiller Ham stor og herlig og gjør Ham til hjertets eiendom med alle Hans velgjerninger, så at det vet hva det har i Ham, nemlig rettferdighet og et evig liv .

Verdifulle kommenterer

til Hebr.12.kap.fra og med 4.-14 vers

 

Av P. Fjellstedt

 

Ennå har dere ikke gjort motstand like til blodet i deres kampmot synden, (vers 4).

 

Det har ennå ikke kostet dere liv og blod å kjempe imot synden og mot fristelser til å falle fra Kristus. Men vil dere være Jesu etterfølgere, så må dere være beredvillige til å lide alt for Hans skyld, ja også å gi eders liv for brødrene.

Og dere har glemt den formaning som taler til dere som til barn: Min sønn! forakt ikke Herrens tukt, og bli ikke motløs når du tuktes av ham, (vers 5).

Les mer her

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

Kort om Hans Nielsen Hauge kan du lese her.

Her kan du lese andre utgaver av Haugianeren på nett. E-post til redaktør kan sendes til: post@haugianeren.net